Vraagbaak: Wat zijn gevolgen van het failliet gaan van de DSB bank?

Klanten
Het omvallen van DSB Bank heeft vele gevolgen. Naast de overlast die spaarders hebben gehad, zijn vooral de klanten met een DSB hypotheek gedupeerd. Degenen die problemen hebben door hoge lasten, hebben de regeling die via de Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening tot stand was gekomen weg zien vallen. Door het faillissement zal waarschijnlijk geen nieuwe gunstige regeling kunnen worden getroffen. De curatoren moeten immers bij alle afspraken de belangen van schuldeisers dienen.

Banken
Daarnaast heeft het inroepen van het depositogarantiestelsel ook gevolgen voor de banken. Het garantiestelsel is een omslagstelsel waarbij de uitkering van de vergoedingen wordt verzorgd door De Nederlansche Bank, maar het bedrag moet worden bekostigd door de overige banken. In januari 2010 was de inschatting van DNB dat circa 3,2 miljard euro aan spaarders moet worden uitgekeerd. Dit schadebedrag is nog exclusief de kosten voor de uitvoering. Een groot deel van dit bedrag zal moeten komen uit verkoop van de DSB boedel, met name de hypothekenportefuille. Het restant komt voor rekening van de banken hebben die de schade voor hun rekening op zo'n 600 miljoen euro ingeschat.

De verdeling hiervan gebeurt op basis van de marktaandeel, dwz. de omvang van ingelegde spaartegoeden bij de betreffende bank. De Rabobank en ING dragen met respectievelijk circa 40% en 33% marktaandeel de zwaarste lasten. Aan ABN AMRO wordt ruim 15% toegerekend. Bij de presentatie van de jaarcijfers begin maart 2010 maakte Rabobank bekend dat het omvallen van DSB Bank de Rabobank een bijdrage van 200 miljoen euro gaat kosten. Eerder die week liet Fortis Bank Nederland weten dat het faillissement van DSB Bank haar een verlies oplevert van 15 miljoen euro. In december 2009 schatte Friesland Bank haar schade op 7 miljoen euro.

Vertrouwen
Verder heeft het vertrouwen van de spaarders ook weer een nieuwe deuk opgelopen. Bij DSB bank ging het om zo'n 250.000 spaarders. Bij eerdere faillisementen ging het om kleinere banken (Van Der Hoop, Indover, Icesave) en werden minder spaarders gedupeerd. Spaarders zullen naar verwachting minder graag hun spaartegoed inleggen bij een kleinere bank.

Het depositogarantiestelsel dekt weliswaar de schade tot een zeker maximum, maar de spaarder wordt bij een faillissement toch opgescheept met de nodige overlast en circa twee maander renteverlies. Door dit geslonken vertrouwen zullen kleine banken minder makkelijk spaarders kunnen vinden en zijn zij dus in hun concurrentiemogelijkheden beperkt waardoor grootbanken makkelijker met lagere spaarrentes kunnen wegkomen.

Politiek
Tenslotte heeft de val van DSB mogelijk ook nog politieke gevolgen. In het bestuur van DSB hebben prominente politici als Ed Nijpels, Frank de Grave en Gerrit Zalm zitting gehad. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hadden wellicht moeten ingrijpen en wat was de rol van bewindvoerders binnen het Ministerie van Financiën?

De hiervoor ingestelde commissie 'Scheltema' zal onderzoek doen naar de gang van zaken bij DSB Bank, de handelwijze van (voormalige) bestuurders en commissarissen, de handelwijze van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) in het DSB Bank-dossier en hun onderlinge samenwerking ter zake, de rol van het ministerie van FinanciŽn en, tot slot, de toereikendheid van de relevante regels uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht.

[bronnen: Spaarbaak dossier: DSB, Spaarbaak nieuwsbericht, NU.nl, Leeuwarder Courant]

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar deze pagina:

Vraagbaak: Hoeveel mensen zijn gedupeerd als spaarder bij dsb?
Uit het eerste faillissementsverslag van de DSB-curatoren blijkt dat DSB Bank 250.000 spaarrekeningen telt. Klanten hadden ongeveer 3,6 miljard euro...

Let op: Alhoewel bovenstaande tekst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. © 2005-2022 Spaarbaak, lees de voorwaarden.

Vragen die lijken op "Wat zijn gevolgen van het failliet gaan van de dsb bank?"
Hierboven leest u het eerst gevonden antwoord op de vraag "Wat zijn gevolgen van het failliet gaan van de dsb bank?". Kies voor mogelijk andere antwoorden een vergelijkbare vraag:

Regelmatig beantwoorden we nieuwe vragen, dus mocht uw specifieke vraag nog niet beantwoord zijn, kom dan binnenkort terug om het nog eens te proberen. Lees verder »

Stel uw vraag
Gebruik het zoekveld hieronder om een andere vraag te stellen. Klik hier om elders op de Spaarbaak website te zoeken. Kijk onderaan deze pagina voor een overzicht van veelgestelde vragen.

Vraag:

Recent beantwoorde vragen

Hoeveel krijg ik voor mijn auto terug?
Hoeveel is mijn auto waard?
Wat is de waarde van mijn auto?
Hoeveel belasting betaal ik over koerswinst?
Moet ik belasting betalen over mijn afgeloste woning?
Wanneer betaal ik vermogensbelasting over afbetaalde woning?
Hoeveel geld mag ik storten bij gwk per dag?

Meest populaire vragen

Wanneer wordt belastingteruggave gestort?  
Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen?  
Hoeveel geld mag een kind belastingvrij ontvangen?  
Hoeveel geld mag je van de bank halen?  
Hoeveel procent belasting betaal je in box 1?  
Hoeveel spaargeld mag ik hebben met een uitkering?  
Hoeveel eigen geld mag ik hebben als ik een wajong uitkering heb?  

Alle vragen

Populaire zoekteksten: gevolgen faillissement dsb bank, gevolgen faillissement dsb, vsb bank failliet, failliet gaan, dsb bank failliet gevolgen.
Copyright © 2005-2022 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 7-okt-2022

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: