FB, 30-jan-2014

Zwart spaargeld? Geen boete maar inkeren!

Was het jaren geleden in zekere zin maatschappelijk geaccepteerd dat iemand zijn spaargeld op een geheime bankrekening in het buitenland stortte, nu worden er internationale informatie-uitwisselingsverdragen gesloten en wordt het bankgeheim in diverse voormalige belastingparadijzen opgeheven. Leuker kan de belastingdienst het niet maken, wel makkelijker...

Hoge boetes
De belastingdienst is vastberaden om verzwegen inkomsten en vermogen in het binnen- en buitenland boven water te krijgen. Onder het buitenlands vermogen vallen spaarrekeningen in het buitenland, vakantiewoningen en buitenlandse effectenportefeuilles. Indien niet aangegeven vermogen of inkomsten aan het licht komen, gelden er hoge boetes, tot maximaal 300%, en wanneer sprake is van fraude strafrechtelijke vervolging.

Geen boete bij inkeerregeling
Om tegemoet te komen aan belastingplichtigen die bereid zijn om op eigen initiatief schoon schip te maken door hun vermogen alsnog aan te geven, bestaat de inkeerregeling ofwel vrijwillige verbetering. De boetes zijn dan een stuk lager en tot 1 juli 2014 zelfs 0%. Men betaalt dan alleen alsnog de verschuldigde belasting over 12 jaar (de navorderingstermijn voor buitenlands vermogen). De navorderingstermijn voor binnenlands vermogen is nu nog 5 jaar*, maar er zijn plannen om dat te verruimen naar eveneens 12 jaar. Ook na 1 juli 2014 geldt dat indien een onjuiste aangifte binnen twee jaar alsnog vrijwillig wordt verbeterd, men geen boete betaalt. Van de inkeerregeling mag echter geen gebruik worden gemaakt wanneer de fiscus de belastingplichtige al op het spoor is: deze heeft dan al vragen gesteld of een boekonderzoek aangekondigd of de FIOD heeft reeds aangegeven een onderzoek in te gaan stellen. Lees hier de voorwaarden.

Hoeveel betalen?
Een drempel om in te keren is vaak de onduidelijkheid over het bedrag dat men moet betalen en het idee dat dit bedrag onevenredig hoog zal zijn. De hoogte van het totaal verschuldigde bedrag hangt af van de persoonlijke situatie van de (eventuele) inkeerder en blijkt in de praktijk vaak mee te vallen. Het is bij de inkeerprocedure wel van belang dat de persoonlijke situatie op een goede, consistente en accurate wijze gepresenteerd wordt aan de fiscus. Hierbij kan een ervaren inkeerspecialist van dienst zijn die bekend is met de werkwijze van de inspecteur en die eventuele niet gebruikte vrijstellingen en reeds ingehouden belastingen alsnog verrekent. Hierdoor kan in veel gevallen een aanzienlijke belastingvermindering bereikt worden.

Zwart spaargeld?
Praktijkvoorbeeld
Een voorbeeldsituatie is die van de heer Bakker. Sinds zijn jonge jaren heeft hij van zijn salaris geld gespaard in het buitenland. De ‘witte’ gelden die hij eerst in contanten aanhield, bracht hij vervolgens naar een buitenlandse bank. Doordat hij zowel de contanten als de buitenlandse tegoeden niet in zijn aangifte vermeldde, maakte hij zijn ‘witte’ geld ‘zwart’.
Door gebruik te maken van de inkeerregeling kan de heer Bakker zijn zwart geld weer wit maken en dus de beschikking terug krijgen over zijn nu maar mondjesmaat beschikbare vermogen.

De inkeerregeling vereist dat belasting wordt betaald over 12 jaar in een situatie met een buitenlandse bankrekening. Dit betreft anno 2014 uitsluitend de heffing in box 3. Stel de heer Bakker heeft gemiddeld € 200.000 op de buitenlandse bankrekening gehad dan bedraagt de box 3 heffing 1,2% keer 12 of te wel een bedrag ad € 28.800. Dit bedrag dient vervolgens nog te worden verhoogd met heffingsrente; deze enkelvoudige heffingsrente kan gesteld worden op 4% en bedraagt dus € 7.500. In totaal moet er dus gerekend worden op een aanslag van ruim € 36.000. De heffing bedraagt in dit geval 18% van het gemiddelde verzwegen vermogen. Stel nu er is EU bronheffing ingehouden en in deze situatie zou deze bijvoorbeeld € 5.000 hebben bedragen dan gaat de heffing omlaag naar 15%. Verdere verminderingen zijn mogelijk op grond van de persoonlijke situatie zoals bijvoorbeeld een niet gebruikt deel van de box 3 vrijstelling.

Over de jaren vóór 2002 wordt niet afgerekend; een uitzondering betreft indien indertijd uitstel is verleend voor de aangifte 2001; in dit geval zou dat jaar ook nog voor navordering in aanmerking komen.
Stel nu dat de gelden van de heer Bakker waren verkregen uit niet aangegeven winst en deze winst is niet in de laatste 12 jaar genoten dan is de berekening hetzelfde. De box 1 naheffing over de winst is namelijk eveneens verjaard en deze substantiële heffing vervalt dan in zijn geheel. Dus ook hier zijn percentages mogelijk van minder dan 15% van het gemiddelde vermogen.

De situatie kan overigens aanzienlijk anders uitpakken indien de heer Bakker een erfenis of schenking heeft ontvangen van zijn in Nederland wonende ouders.

Meer voordelen aan inkeren
Naast het voorkomen van hoge boetes en mogelijk strafrechtelijk onderzoek zijn er nog meer voordelen aan inkeren. Er valt een grote last af van de inkeerders en deze kunnen na het betalen van de verschuldigde bedragen eindelijk vrij beschikken over het geld. Ook worden eventuele erfgenamen een hoop ellende en financieel getouwtrek bespaard. Er zijn dan ook veel mensen die al gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling, zoals beschreven in dit nieuwsbericht. De belastingdienst noemt op haar site ook expliciet de opluchting die inkeerders naderhand ervaren.

Dit artikel over de inkeerregeling is een bijdrage van J.C. Suurmond & zn. belastingadviseurs, onder redactie van Spaarbaak. Ga voor uitgebreide informatie over het toepassen van de regeling en voor advies naar de speciaal hiervoor samengestelde website inkeerregeling-belastingdienst.nl.

© 2014. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Bron: jcsuurmond.nl

Zie ook:

  • Weekers: Versoepeling inkeerregeling is een succes
    Dit jaar hebben al 1272 zwartspaarders hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst. Tot nu toe gaat het om een vermogen van bijna 552 miljoen euro.
  • Vraagbaak: Wat is de inkeerregeling?
    Als het spaargeld niet of onvolledig wordt opgegeven bij de jaarlijkse belastingaangifte, klopt de aangifte niet. Is er ongewild iets...
  • Dossier: Spaargeld en belasting
    Niet lang nadat de bewuste spaarder een beetje op weg is met zijn spaargeld komt de fiscus langs. Bezit men meer dan een zeker bedrag, dan moet er belasting worden afgedragen. Wat er bij komt kijken en wat er tegen te doen valt leest u in dit dossier.

Links

Populaire zoekteksten: testing, verzwegen spaargeld uit buiten land, binnelands 10 terug inkeren, jcsuurmond, inkeerregeling binnenlands vermogen 30,voorbeeld.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 20-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: