Nieuws over sparen

Deze pagina geeft een overzicht van nieuws met betrekking tot sparen:
 • Belangstelling sparen gedaald met de rente
  Met de drastische daling van de spaarrente in de afgelopen jaren is ook de belangstelling voor sparen geminimaliseerd. Dit heeft helaas tot gevolg dat Spaarbaak niet meer actief onderhouden kan worden.
 • Nul procent is geen 1 april grap
  Per 1 april wordt geen rente meer gegeven. Grapje zeker? Nee hoor, niet bij Triodos Bank. Die bank biedt op een 1-jarig deposito maar liefst 0,0 procent rente.
 • Spaartegoeden nemen toe maar inleg is lager
  De spaartegoeden van Nederlandse huishoudens zijn in 2015 met ongeveer 4,5 miljard euro toegenomen, Echter, slechts 386 miljoen hiervan betreft netto inleg.
 • Inflatie in 2015 de laagste na 1987
  De inflatie is in 2015 gemiddeld uitgekomen op 0,6 procent. Dit is de laagste prijsstijging voor consumenten na 1987. Vooral lagere olieprijzen drukken de inflatie.
 • Argenta verhoogt depositorente
  In navolging van de recente renteverhoging door NIBC heeft ook Argenta - tegen de stroom van renteverlagingen in - de rente op twee van haar kortlopende deposito's verhoogd.
 • NIBC verhoogt depositorente naar 1,6 procent
  Tegen de aanhoudende stroom van renteverlagingen in verhoogt internetbank NIBC Direct de rente van haar 1-jarige depositorekening van 1,4% naar 1,6%.
 • Spaarbelasting verandert
  De door veel spaarders bekritiseerde vermogensrendementsheffing wordt aangepast. De vrijstelling wordt verhoogd voor kleinere spaarders en het fictieve rendement wordt gekoppeld aan de spaarrente van de afgelopen jaren. De aanpassing wordt betaald door de rijkere spaarders die worden afgerekend op mogelijke beleggingswinsten.
 • Vermogensbelasting kan beter
  Door de lage spaarrente staat de huidige forfaitaire heffing op vermogen onder druk. Komende Prinsjesdag komt Minister Dijsselbloem van Financiën met een alternatief voor de huidige vermogensrendementsheffing. De belasting op vermogens wordt rechtvaardiger voor gewone spaarders.
 • Reaal sparen ondergebracht bij BLG
  Per 1 april 2015 gaan de activiteiten van Reaal Bancaire Diensten over naar BLG Wonen. In de renteoverzichten zijn daarom de spaar- en depositorekeningen van Reaal vervangen door BLG.
 • Nibud: Traditioneel gezin komt moeilijk rond
  Het Nibud maakt zich zorgen over gezinnen waarbij één ouder werkt en een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro, de traditionele kostwinnersgezinnen. Om volledig mee te kunnen doen in onze maatschappij komen zij feitelijk geld te kort. Hierdoor staan ze dagelijks voor moeilijke financiële keuzes.
 • Belastingaangifte mag in 2015 een maand later
  Iedereen die belastingaangifte over 2014 moet doen, kan vanaf 1 maart 2015 aangifte doen. Hiervoor kan de vooraf ingevulde aangifte worden gebruikt. Men krijgt een maand langer de tijd om de gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen. De aangifte moet vóór 1 mei 2015 binnen zijn.
 • Vermogen van huishoudens fors gedaald
  Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen van 19 duizend euro. Dat is 30 procent minder dan begin 2012. Deze afname komt vooral door de waardedaling van de eigen woning.
 • Chipknip stopt op 31 december 2014
  Chipknip verdwijnt als betaalmiddel. Op 31 december 2014 gaat de stekker er uit. Tot en met 31 december 2014 kunt u het tegoed eenvoudig zelf terugstorten via een oplaadpunt, daarna kunt u wachten tot de bank het doet.
 • Nog geen einde aan dalende spaarrente
  Aan de daling van de spaarrente lijkt maar geen einde te komen. Ook afgelopen maand hebben de meeste banken hun rente verlaagd en zijn verlagingen van de depositorente aangekondigd.
 • Europeanen sparen en investeren minder
  Huishoudens in het eurogebied sparen minder dan voorheen. Ondanks het licht gestegen inkomen in begin 2014 wordt een kleiner deel van dat inkomen gespaard of belegd in investeringen.
 • WestlandUtrecht spaarrekeningen omgezet naar Nationale Nederlanden
  Naar aanleiding van het samengaan zijn vanaf eind oktober alle SpaarOnline spaarrekeningen van WestlandUtrecht omgezet naar de internetspaarrekening van Nationale Nederlanden. Spaarders hebben per e-mail nieuwe toegangsgegevens ontvangen.
 • Belastingplan 2015: belangrijkste maatregelen voor spaarders
  Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september wordt traditioneel de troonrede gehouden. Daarnaast wordt ook het belastingplan aan de leden van de tweede kamer aangeboden. Na goedkeuring door tweede en eerste kamer zal dat plan per 1 januari 2015 in werking treden.
 • ECB verlaagt rente naar 0,05 procent
  De ECB heeft het belangrijkste rentepercentage verlaagd naar 0,05%. Sinds het bestaan van de euro is deze rente nog niet eerder zo laag geweest.
 • Lang sparen vaak onvoordelig
  Bij steeds meer banken is de rente op vrij opneembare spaarrekeningen hoger dan die van deposito's voor enkele of meerdere jaren. Hierdoor is het voor langere tijd vastzetten van spaargeld steeds vaker een onvoordelige keuze.
 • Opnieuw veel spaarrenteverlagingen
  Voor een tweede maand op rij hebben veel banken hun spaarrentes verlaagd. De vele verlagingen zijn een reactie op het besluit van de ECB in juni om haar belangrijkste rentetarieven te verlagen.
 • Nederlandse spaartegoeden verder toegenomen
  Het spaargeld van Nederlandse huishoudens is in 2014 met bijna 7 miljard euro toegenomen. Het totale bedrag dat op de binnenlandse spaarrekeningen gestald is heeft daardoor een recordhoogte bereikt.
 • Crisis funest voor Nederlandse vermogens
  Sinds het begin van de crisis in 2008 is het vermogen van Nederlandse huishoudens gehalveerd. In 2008 had de helft van de Nederlandse huishoudens nog minimaal 51.000 euro aan vermogen. In 2012 had de helft minder dan 27.000 euro. Een groot deel van het verlies is te wijten aan de gedaalde huizenprijzen.
 • Spaarrente en hypotheekrente verder gedaald
  Al geruime tijd nemen de spaar- en hypotheekrentes van banken af. Ook de afgelopen twaalf maanden zijn beide rentes met ongeveer een half procentpunt afgenomen.
 • Inflatie zakt naar 0,8 procent
  De inflatie is in maart 2014 verder gedaald naar 0,8 procent. Dat is het laagste niveau sinds juni 2010. In februari waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.
 • Veiling voor hogere spaarrente mislukt
  De eerste depositoveiling van de Consumentenbond; Het Renteaanbod heeft een teleurstellende uitkomst gekregen. Geen van de banken die onder het Depositogarantiestelsel vallen heeft uiteindelijk een bod uitgebracht.
 • Vermogen van huishoudens gedaald in 2012
  Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2012 een doorsnee-vermogen van 27 duizend euro. Dat is 10 procent minder dan begin 2011. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008 is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd.
 • Nieuw biljet van tien euro
  Twaalf jaar na de invoering van de euro komt vanaf 23 september 2014 een nieuw biljet van tien euro in omloop. Naast verschillende echtheidskenmerken toont het nieuwe biljet het portret van de mythologische figuur Europa.
 • Inflatie stijgt in december naar 1,7 procent
  De inflatie is in december gestegen naar 1,7 procent. In november waren consumenten nog 1,5 procent duurder uit dan een jaar eerder. In heel 2013 was de gemiddelde inflatie met 2,5 procent even hoog als in 2012.
 • Meer dan alleen rente op spaardeposito
  Bij het openen van een spaardeposito wordt doorgaans alleen gekeken naar het rentepercentage dat het spaardeposito geeft. Naar de voorwaarden van spaardeposito’s wordt minder goed gekeken, terwijl deze zeker ook belangrijk zijn.
 • Gouden Spaarvarken 2013 gewonnen door Nationale Nederlanden
  Het Gouden Spaarvarken, de prijs voor de best renderende spaarrekening zonder beperkende voorwaarden, is over 2013 gewonnen door Nationale-Nederlanden met de ‘Internetsparen’ rekening.
 • Belastingplan 2014 passeert Eerste Kamer
  Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014. Naast aanpassing van geldende bedragen zijn hiermee ook een aantal opvallende wijzigingen in de belastingheffing ingevoerd.
 • Weekers: Versoepeling inkeerregeling is een succes
  Dit jaar hebben al 1272 zwartspaarders hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst. Tot nu toe gaat het om een vermogen van bijna 552 miljoen euro.
 • ECB verlaagt rente naar 0,25 procent
  De ECB heeft het belangrijkste rentepercentage verlaagd naar 0,25%. Sinds het bestaan van de euro is deze rente nog niet eerder zo laag geweest.
 • Nieuw ontwerp Nederlandse euromunten
  Vanwege de troonwisseling is voor Nederland een nieuwe set euromunten ontworpen met de beeltenis van koning Willem Alexander. De munten komen in 2014 in omloop.
 • Prinsjesdag 2013 uitgelicht voor spaarders
  Op prinsjesdag heeft het kabinet zijn plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Welke plannen hebben de meeste impact op spaarders? Spaarbaak leest de troonrede erop na...
 • Bijna helft vijfjarigen krijgt zakgeld
  Zo'n 45% van alle vijfjarigen krijgt zakgeld. Het Nibud is verrast over dit hoge percentage. Het instituut adviseert om rond zes jaar met zakgeld te beginnen en had niet verwacht dat zoveel ouders al aan hun vijfjarigen zakgeld geven.
 • Beschikbaar inkomen loopt al 20 jaar achter
  Al twintig jaar blijft in Nederland de groei van het beschikbare huishoudinkomen achter bij de groei van het bruto binnenlands product. De koopkracht per inwoner is in 15 jaar nagenoeg niet toegenomen.
 • WestlandUtrecht gaat verder als Nationale-Nederlanden Bank
  WestlandUtrecht Effectenbank, een onderdeel van WestlandUtrecht Bank, gaat vanaf 1 juli 2013 verder als Nationale-Nederlanden Bank. Hierdoor verbreedt Nationale-Nederlanden haar productaanbod als financiële dienstverlener.
 • Nationale-Nederlanden introduceert spaarproducten
  Nationale-Nederlanden introduceert vandaag een tweetal nieuwe spaarproducten, Internetsparen en Depositosparen. Met de introductie van deze spaarproducten bouwt Nationale-Nederlanden haar bancaire activiteiten verder uit.
 • Spaarder mijdt deposito om lage rente
  Steeds minder spaarders zetten hun spaargeld vast op een deposito. Nog slechts 14 procent van het totale spaargeld staat vast op een deposito. Dit komt doordat de spaarrentes op deposito’s veel harder zijn gedaald dan de rentes op vrij opneembare spaarrekeningen.
 • Consument weer iets minder negatief
  Consumenten waren in mei 2013 minder pessimistisch over het algemeen economisch klimaat dan in april, maar hun koopbereidheid bleef onveranderd laag. Het vertrouwen van consumenten in de toekomst is negatief sinds medio 2007. Vanaf begin 2009 stijgt het vertrouwen, maar vanaf begin 2011 is het flink verslechterd.
 • Meeste ouders sparen voor kind
  De meeste ouders sparen niet alleen voor hun eigen toekomst, maar ook voor die van hun kinderen. Ouders leggen gemiddeld € 500 per jaar per kind opzij, voornamelijk voor hun opleiding en studie.
 • Meer gespaard, maar minder vastgezet
  Spaarders hadden eind maart 2013 328 miljard euro op spaarrekeningen gestald. Dat is ruim 4% meer dan een jaar eerder. Ondanks het grotere verschil in rente is afgelopen jaar toch minder spaargeld vastgezet op depositorekeningen met een vaste rente.
 • 70% van de Nederlanders bezuinigt
  70% van de Nederlandse huishoudens heeft bezuinigd het afgelopen jaar. Alle inkomensgroepen van laag tot hoog bezuinigen. De helft van hen heeft het gevoel niet méér te kunnen bezuinigen dan ze nu al doen.
 • 'Spaarrentes zullen nog verder dalen'
  De spaarrentes bevinden zich momenteel op een historisch laag niveau. Sinds 2008 zijn de rentetarieven voor spaarrekeningen en deposito’s niet zo laag geweest als nu. Toch zullen de spaarrentes nog verder dalen.
 • Belastingaangifte zelf doen steeds populairder
  Het aantal mensen dat de belastingaangifte dit jaar zelf doet is met een kwart gestegen ten opzichte van vorig jaar. En - ook best verrassend - bij het invullen van de aangifte hebben zij meer positieve dan negatieve gedachten.
 • Spaarders moeten vooringevulde aangifte extra controleren
  Vanaf begin maart staan de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) klaar. Met name spaarders moeten dit jaar de belastingaangifte extra goed controleren omdat blijkt dat spaarsaldi incompleet of incorrect kunnen zijn.
 • Nederlandse Staat nationaliseert SNS REAAL
  De minister van Financiën heeft in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd. Het spaargeld van klanten is veilig en de dienstverlening van SNS REAAL is gewaarborgd.
 • Bank of Scotland wordt Lloyds Bank
  De ook in Nederland actieve Bank of Scotland gaat haar naam wijzigen naar Lloyds Bank. Behalve de naam verandert alleen het internetadres waarmee de bank bereikbaar is.
 • Nieuw biljet van vijf euro
  Elf jaar na de invoering van de euro komt vanaf 2 mei 2013 een nieuw biljet van vijf euro in omloop. Naast verschillende echtheidskenmerken toont het nieuwe biljet het portret van de mythologische figuur Europa waar ons continent naar is genoemd.
 • Veel huishoudens sparen te weinig
  Zo'n 20% van de huishoudens heeft geen enkele financiële buffer en nog eens 20% heeft een buffer van minder dan 2000 euro. Dit is te weinig. Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat iedereen minstens 3550 euro aan spaargeld zou moeten hebben.
 • Centraal Beheer introduceert deposito's
  Sinds kort kunnen spaarders bij Centraal Beheer Achmea naast hun spaarrekening ook terecht voor een deposito rekening. Met een relatief hoge rente probeert Centraal Beheer nieuwe tegoeden aan zich te binden.
 • Nieuwe bank Knab draait om klant
  Alex oprichter René Frijters is samen met Aegon een nieuwe bank genaamd Knab begonnen. Volgens Frijters draait het bij Knab niet om de produkten, maar ligt de focus op de klant.
 • Nederlanders sparen meer bij zorgen om baanverlies
  Veel Nederlanders zien hun huis minder waard worden, vrezen voor hun pensioen en maken zich zorgen over hun baan. Hierdoor zijn ze de afgelopen tijd meer gaan sparen.
 • DNB: Kwakkelende economie in 2012 en 2013
  In 2012 zal de Nederlandse economie verder krimpen. Pas in 2013 volgt langzaam herstel. De werkloosheid zal stijgen en de economische groei wordt lager dan verwacht.
 • Friesland Bank overgenomen door Rabobank
  Friesland Bank en Rabobank hebben overeenstemming bereikt over het samengaan van Friesland Bank met Rabobank. Hiertoe zal Friesland Bank in eerste instantie een 100% dochter van Rabobank Nederland worden.
 • Per uitgegeven euro gaat 13 cent naar staat
  In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32 500 euro uit. Hiervan is 4 320 euro betaald aan indirecte belastingen zoals btw en accijnzen. Dat is ruim 13 cent van iedere uitgegeven euro.

Meer lezen? Lees dan de artikelen of bekijk het nieuwsarchief.
Genoeg gelezen? Kijk dan eens naar onze handige tools.

Populaire zoekteksten: verwachting spaarrente, spaarrente verwachting, verwachting spaarrente 2010, spaarrente verwachting 2010, verwachting spaarrentes.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 12-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: