Vraagbaak: Hoeveel procent belasting betaal ik van een schenking?

Schenken bij leven kan verstandig zijn om een hoge aanslag na overlijden te vermijden. In het geval van een schenking is mogelijk schenkbelasting verschuldigd. (Voorheen werd dit schenkingsrecht genoemd). Een persoon hoeft pas schenkbelasting te betalen als deze in een periode van 1 kalenderjaar meer dan het vrijgestelde bedrag krijgt geschonken door dezelfde persoon of hetzelfde echtpaar. Als het om een schenking van ouder(s) aan kind gaat, is het bedrag hoger. Van een schenking aan een kind is sprake als een deel van het vermogen overgaat naar het kind zonder dat het kind daarvoor een tegenprestatie levert (bijvoorbeeld wanneer u eigen geld overmaakt op de rekening van uw kind).

Het ontvangen van schenking zonder tegenprestatie geldt niet als inkomen in box 1, maar leidt wel tot vergroting van het vermogen in box 3. Let op: vermogen is niet alleen geld. Ook onroerend goed (bv. een woning) en effecten (aandelen, opties) behoren tot uw vermogen.

Met een schenking op papier kunnen ouders gebruik maken van de eenmalige hoge belastingvrije schenking ook indien ze het geld niet contant hebben. Het geschonken bedrag valt na de ontvangst onder het vermogen in box 3, ook indien het een schenking op papier is! De schenker heeft in dat geval een schuld in box 3, voor de ontvanger is het vermogen. Deze schuld wordt na overlijden betrokken bij de te verdelen erfenis en zorgt daarmee voor een mogelijke verlaging van de erfbelasting. Voor beiden geldt dat een redelijke rente moet worden vergoed, maar deze kan mogelijk weer als schenking worden gekenmerkt. De verplaatsing van vermogen kan voor zowel de gever als de ontvanger leiden tot aan andere belastingheffing over het vermogen.

Extra Vrijstelling 2014
Update: Op Prinsjesdag 2013 heeft de regering een extra vrijstelling voor de schenkbelasting bekend gemaakt. De eenmalige verhoogde vrijstelling van € 51.407 (zie onder) wordt in 2014 verhoogd naar € 100.000,- indien de schenking gebruikt wordt voor de koop of verbouwing van een huis of voor de aflossing van een hypotheek. Dit bedrag is niet langer leeftijdsgebonden en hoeft de ontvanger ook niet een eigen kind te zijn.
Nb. deze tijdelijke extra vrijstelling is vanaf 2015 beëindigd.

Vrijstellingen 2010-2014
Vanaf 2010 zijn de tarieven en bedragen aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De tarieven voor schenken en erven zijn verlaagd en de vrijstellingen voor partners en kinderen verhoogd.

Voor 2014 gelden voor schenkingen de volgende vrijstellingen (oudere bedragen staan tussen haakjes):

 • De algemene vrijstelling is € 2.092 per jaar (2013: € 2.057, 2012/2011: € 2.012; 2010: € 2.000). Over schenkingen met een waarde beneden dit bedrag betaalt u geen schenkbelasting*.
 • Ouders mogen hun kinderen elk jaar € 5.229 belastingvrij schenken (2013: € 5.141, 2012/2011: € 5.030; 2010: € 5.000). Dit bedrag geldt per kind*. Dit jaarbedrag is inclusief alle kleine giften zoals zakgeld of kleedgeld.
 • Is een kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mogen ouders hun kind eenmalig maximaal € 25.096 belastingvrij schenken (2013: € 24.676, 2012/2011 - tot 35 jaar: € 24.144; 2010: € 24.000). Kinderen mogen maar één keer gebruikmaken van deze eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook nog voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar, maar een partner hebben die jonger dan 40 jaar is*.
 • De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan verhoogd worden tot € 52.281 (2013: € 51.407, 2012/2011 - tot 35 jaar: € 50.300; 2010: € 50.000), als het kind het geld gebruikt om een dure studie* te betalen of een eigen woning te kopen*.

Update: In 2012 is de leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling verhoogd van 35 naar 40 jaar.

Vrijstellingen 2009
Voor 2009 gelden voor schenking aan kinderen de volgende vrijstellingen:
 • Ouders kunnen hun kind jaarlijks € 4.556 belastingvrij schenken
 • Tussen de 18de en 35ste verjaardag van het kind kunnen ouders eenmalig € 22.760 belastingvrij aan hun kind schenken
 • Grootouders kunnen hun kleinkind jaarlijks € 2.734 belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt ook voor andere familieleden of overige personen.

N.b. Indien uw kind minderjarig is (dwz. jonger dan 18 jaar) behoort het spaargeld van het kind (contant, een tegoed een spaarrekening of in beleggingen) tot uw vermogen in box 3. Dit geldt ook indien de spaarrekening op naam van het kind zelf staat. (Tot 2012 gold per kind een extra toeslag op het heffingvrij vermogen. Deze is vanaf 2012 afgeschaft). Indien u een fiscaal partner heeft kunt u per kind kiezen of het vermogen van uw kind of het kind van uw fiscaal partner tot uw vermogen wordt gerekend of tot dat van uw partner.

TIP: U betaalt géén schenkbelasting als*:
 • u de schenking krijgt vanwege een morele verplichting
 • u de schenking krijgt om dringende schulden af te lossen
 • de schenker al langer niet in Nederland woont
 • de schenker de schenkbelasting betaalt
 • uw instelling een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is
 • u de schenking krijgt van een ANBI
 • uw instelling een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is
Let op! Als u een schenking krijgt en u hoeft hiervoor geen schenkbelasting te betalen, dan moet u toch aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is. Krijgt u als kind een schenking van € 5.229 of minder en in alle overige situaties een schenking van € 2.092 of minder? Dan hoeft u geen aangifte schenkbelasting te doen.

[* bron: belastingdienst.nl. Zie ook deze folder]

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar deze pagina:

Vraagbaak: Hoeveel mag ik schenken aan goede doelen?
Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Als...

Let op: Alhoewel bovenstaande tekst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. © 2005-2024 Spaarbaak, lees de voorwaarden.

Vragen die lijken op "Hoeveel procent belasting betaal ik van een schenking?"
Hierboven leest u het eerst gevonden antwoord op de vraag "Hoeveel procent belasting betaal ik van een schenking?". Kies voor mogelijk andere antwoorden een vergelijkbare vraag:

Regelmatig beantwoorden we nieuwe vragen, dus mocht uw specifieke vraag nog niet beantwoord zijn, kom dan binnenkort terug om het nog eens te proberen. Lees verder »

Stel uw vraag
Gebruik het zoekveld hieronder om een andere vraag te stellen. Klik hier om elders op de Spaarbaak website te zoeken. Kijk onderaan deze pagina voor een overzicht van veelgestelde vragen.

Vraag:

Recent beantwoorde vragen

Hoeveel krijg ik voor mijn auto terug?
Hoeveel is mijn auto waard?
Wat is de waarde van mijn auto?
Hoeveel belasting betaal ik over koerswinst?
Moet ik belasting betalen over mijn afgeloste woning?
Wanneer betaal ik vermogensbelasting over afbetaalde woning?
Hoeveel geld mag ik storten bij gwk per dag?

Meest populaire vragen

Wanneer wordt belastingteruggave gestort?  
Hoeveel spaargeld mag je hebben zonder belasting te betalen?  
Hoeveel geld mag een kind belastingvrij ontvangen?  
Hoeveel geld mag je van de bank halen?  
Hoeveel procent belasting betaal je in box 1?  
Hoeveel spaargeld mag ik hebben met een uitkering?  
Hoeveel eigen geld mag ik hebben als ik een wajong uitkering heb?  

Alle vragen

Populaire zoekteksten: gift aan ouders hoeveel procent belasting, onroerendgoed belasting hoeveel procent, hoeveel procent belasting over erfenis onroerend goed, hoeveel procent betaal je aan schenkingsrecht?, hoeveel procent betaal je belasting bij schenking.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 12-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: