Mm, 17-sep-2013

Prinsjesdag 2013 uitgelicht voor spaarders

Op prinsjesdag heeft het kabinet zijn plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Welke plannen hebben de meeste impact op spaarders? Spaarbaak leest de troonrede erop na...

Alhoewel koning Willem-Alexander de troonrede anderhalf keer zo snel las als zijn moeder, blijft het toch een hele lap tekst. Voor spaarders zijn niet alle regeringsplannen direct van invloed. De redactie van Spaarbaak heeft de tekst gelezen en geeft hieronder een overzicht van de belangrijkste onderdelen voor spaarders. Wilt u toch de hele tekst doornemen, dan kunt u die hier lezen.

Het is nog crisis
"Sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder. De werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op, huizen worden minder waard, pensioenen staan onder druk en de koopkracht blijft achter."

Einde van de crisis?
"Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. Daarmee ontstaat ook voor ons land perspectief op herstel. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse economie kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder de schuldenlast van de overheid en huishoudens en de vermogenspositie van banken."

Overheidsschuld drukt groei
"Momenteel betalen alle Nederlanders samen - zelfs bij de huidige lage rentestand - 11 miljard euro per jaar aan rente over de overheidsschuld. Als de schuld groeit en de rente stijgt, gaat die rentelast steeds zwaarder drukken op economische groei, op betaalbaarheid van voorzieningen en op de inkomens van mensen. Zonder ingrijpen blijft het overheidstekort te hoog. De regering legt u daarom extra maatregelen voor van in totaal 6 miljard euro."

Beperking toeslagen
"De regering zal een voorstel doen om verschillende toeslagen en regelingen te bundelen in ÚÚn huishoudentoeslag, die lager wordt naarmate het gezinsinkomen stijgt."

Extra vrijstelling schenkingsbelasting
"De vrijstelling van de schenkingsbelasting wordt verruimd, waardoor jongere generaties makkelijker kunnen investeren in de eigen woning."

Lagere hypotheekrente-aftrek
"Op het gebied van de woningmarkt nam de regering eerder al besluiten, zoals het verplicht annu´tair aflossen bij nieuwe hypotheken als voorwaarde voor de aftrek van hypotheekrente. Met ingang van 2014 wil de regering de maximale aftrek voor de eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38 procent. Dit zal gebeuren in 28 jaarlijkse stappen van een half procent."

Minder belasting voor middeninkomens
"De opbrengst van deze maatregel [red: lagere aftrek hypotheekrente] komt ten goede aan mensen met een middeninkomen via een verlenging van de derde belastingschijf."

Bron: koninklijkhuis.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: wat voor een invloed hebben de plannen van prinsjesdag 2013 op gezinnen met schulden?, spaarders aftrek, sparen prinsjesdag.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 25-mei-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: