Mm, 19-dec-2012

Belastingplan 2013 passeert Eerste Kamer

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013. Naast aanpassing van geldende bedragen zijn hiermee ook een aantal opvallende wijzigingen in de belastingheffing ingevoerd.

Later met pensioen
Al eerder waren belangrijke aanpassingen zoals de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in het nieuws gekomen. Vanaf 2013 wordt deze de komende jaren ieder jaar met één maand verlengd. Voor 2013 betekent dit dat de AOW-leeftijd 65 jaar en één maand is. Deze verschuiving heeft ook gevolgen voor de vrijstellingen en heffingen die aan deze leeftijd gerelateerd zijn.

Bijstelling lager dan inflatie
Een jaarlijks terugkerend onderdeel van het belastingplan is de correctie van de tarieven. De inflatiecorrectie voor 2013 is op 1,022% gesteld. Dit is (net als voorgaande jaren) lager dan de feitelijke inflatie. Dit valt vooral op omdat in 2012 de prijsstijgingen relatief hoog zijn (volgens het CBS maandelijks tussen de 2.1% en 2,9% ten opzichte van het jaar ervoor). Daarnaast worden alleen de daarvoor in aanmerking komende bedragen bijgesteld en niet alle bedragen. De voor spaarders belangrijke vrijstelling in Box 3 (spaargeld en beleggingen) blijft in 2013 gelijk aan het bedrag voor 2012: € 21.139. Ditzelfde geldt voor de ouderentoeslag.

Einde fiscaalvriendelijk sparen
Tot en met 2011 kon door werknemers belastingvrij worden gespaard binnen de spaarloonregeling. Deze populaire regeling is vanaf 2012 afgeschaft, net als de minder populaire levensloopregeling. Vanaf 2013 zouden deze regelingen vervangen worden door het Vitaliteitssparen, maar deze plannen gaan niet door.

De kortingen voor culturele, sociaal-ethische beleggingen en beleggingen in durfkapitaal zijn vervallen. Voor groene beleggingen is er nog wel een heffingskorting, maar deze wordt afgebouwd en komt per 2014 te vervallen.

Inkomen hoger belast
In Box 1 (inkomen uit werk en woning) is de grens van de eerste tariefschijf gewijzigd. De bovengrens is verhoogd (van € 18.945 naar € 19.645). Iets meer inkomen valt hierdoor in de eerste schijf, maar de totale heffing daarover is verhoogd van 33.1% naar 37%. De grenzen van de overige schijven zijn gelijk gebleven (42% tot € 55.991, 52% daarboven). Als gevolg van de inflatie kan dit betekenen dat meer mensen in de 52%-schijf vallen.

Op de website van de rijksoverheid zijn deze en andere belastingwijzigingen [pdf] in te zien.

Bron: rijksoverheid.nl

Zie ook:

  • Dossier: Spaargeld en belasting
    Niet lang nadat de bewuste spaarder een beetje op weg is met zijn spaargeld komt de fiscus langs. Bezit men meer dan een zeker bedrag, dan moet er belasting worden afgedragen. Wat er bij komt kijken en wat er tegen te doen valt leest u in dit dossier.
  • Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2011
    Met ingang van 1 januari 2011 wijzigen meerdere zaken binnen de belastingheffing. De meeste bedragen zijn met 0,6% verhoogd. Voor Box 3 geldt nog maar één peildatum en de voorwaarden voor fiscaal partnerschap zijn aangescherpt.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: belastingvrij sparen 2013, eerste kamer belastingplan 2013, hoeveel is het belastingvrije bedrag voor spaargeld 2013, belastingplan 2013 eerste kamer, sparen belastingvrij 2013.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 25-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: