Mm, 19-sep-2011

Prinsjesdag: spaarloon wordt afgeschaft

De populaire spaarloonregeling wordt in 2012 afgeschaft, samen met de impopulaire levensloopregeling. Daarvoor in de plaats kan men gaan vitaliteitssparen. Verder brengt Prinsjesdag voor spaarders nog andere maatregelen.

De derde dinsdag in september is Prinsjesdag en dan wordt de Miljoenennota bekend gemaakt. Hierin laat het kabinet weten wat de plannen zijn voor komend jaar. Ook voor spaarders worden meerdere maatregelen aangekondigd in de Miljoenennota en het daaraan gekoppelde Belastingplan 2012. Lees verder voor de meest in het oog lopende maatregelen...

Spaarloon wordt afgeschaft
Het kabinet schaft de spaarloonregeling per 2012 af. Wel is er een overgangsregeling. Het opgebouwde vermogen kan in het jaar 2012 in beginsel zonder fiscale gevolgen worden opgenomen, maar de deelnemers die hun tegoed laten staan en zich aan de voorwaarden van de spaarloonregeling houden, kunnen op grond van de overgangsregeling gebruik blijven maken van de vrijstelling voor spaarloon in box 3. In dat geval wordt het tegoed jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Ook blijven de huidige deblokkeringsmogelijkheden bestaan.

Vitaliteitssparen wordt ingevoerd
Het kabinet stelt voor om in 2013 een nieuwe spaarfaciliteit te introduceren, het vitaliteitssparen. Met deze regeling geeft het kabinet burgers meer vrijheid en verantwoordelijkheid hun carrière zelf vorm te geven.

Mensen krijgen de vrijheid om de tegoeden van vitaliteitssparen snel en zonder administratieve rompslomp aan te wenden op het moment dat ze behoefte hebben aan extra financiële middelen. Mensen kunnen ook zelf bepalen waaraan het tegoed wordt besteed. Het vitaliteitssparen biedt vooral voordeel in situaties die volgens de regering gestimuleerd dienen te worden, zoals bij opname voor zorgverlof, studie en deeltijdpensioen waarbij sprake is van inkomensdaling.

Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat om fiscaal voordelig te sparen: de stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij de opname van het tegoed. Daarnaast wordt het (forfaitaire) rendement over het opgebouwde tegoed niet belast in box 3. Het maximaal fiscaal gefacilieerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000 (bruto). Naast deze grens geldt er een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van € 5000.

Op grond van het vitaliteitspakket verdwijnen vier regelingen: de arbeidskorting voor ouderen, de doorwerkbonus, de spaarloonregeling en de levensloopregeling.

Flexsparen
Vitaliteitssparen wordt door het kabinet ook wel Flexsparen genoemd. Flexsparen wordt vormgegeven binnen de inkomstenbelasting en niet in de loonheffing. Door het afschaffen van de spaarloonregeling en de levensloopregeling nemen de administratieve lasten voor werkgevers af en nemen die van burgers beperkt toe. De storting op een flexspaarrekening wordt een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Bij opname van geld van de flexspaarrekening geldt een inhoudingsplicht.

Afschaffing kindertoeslag box 3
Voor spaarders is verder van belang de afschaffing van de kindertoeslag op het heffingsvrije vermogen in box 3. Met de kindertoeslag kan het heffingsvrije vermogen van ouders die het gezag uitoefenen over een minderjarig kind per minderjarig kind verhoogd worden met een toeslag van 2.779 euro. Volgens het kabinet is de omvang van deze verhoging gering (maximale besparing aan belasting is € 33 per kind per jaar) en weinig effectief. Ter vereenvoudiging van het stelsel van kindregelingen stelt het kabinet voor de kindertoeslag af te schaffen.

Rente vanaf 1 juli
Een andere maatregel is dat de Belastingdienst pas rente berekent vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Hierdoor hebben 8 miljoen van de 10 miljoen belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting niet langer te maken met rente. In tegenstelling tot eerder bekend geworden plannen om de de rente te differentiëren, blijft het rentepercentage voor het heffen of vergoeden van rente in de nieuwe regeling gelijk. Het sparen bij de fiscus zal met de voorgestelde renteregeling tot het verleden behoren.

Eén bankrekeningnummer
Tenslotte mag de particuliere belastingplichtige en/of toeslaggerechtigde voor het ontvangen van betalingen van de Belastingdienst nog maar gebruikmaken van één bankrekeningnummer, die op naam moet staan van de belanghebbende. Naast kostenbesparing en het verkleinen van de kans op uitbetalingsfouten is het doel van deze maatregel vooral om de mogelijkheid van misbruik te verkleinen. Voor de opschoning van het rekeningnummerbestand zal de Belastingdienst zo’n 2,5 miljoen belanghebbenden aanschrijven met de vraag welk rekeningnummer gebruikt moet worden.

Bron: prinsjesdag2011.nl

Zie ook:

  • Dossier: Spaarloon
    De spaarloonregeling is ingevoerd om werknemers te stimuleren een deel van hun loon te sparen. Een gespaard bruto loon wordt in de regeling na vier jaar belastingvrij uitgekeerd. Door dit fiscale voordeel is de regeling erg aantrekkelijk.
  • Vraagbaak: Wanneer komt spaarloon vrij?
    Spaarloon wordt normaliter na vier jaar vrijgegeven. Omdat het ingelegde spaargeld vier jaar vast staat komt elk jaar de inleg...

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: spaarloon afgeschaft, flexsparen, spaarloon 2011, spaarloonregeling 2011, afschaffing spaarloonregeling.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 13-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: