EJ/Mm, 23-sep-2007

Sparen of beleggen, wat is wijsheid?

Voordat u gaat sparen of beleggen moet u goed bedenken wat uw doelstelling is. Spaart u voor een nieuwe auto of gaat het om een aanvulling op uw pensioen?

Rendement en risico gaan hand in hand, dus bepaal goed wat u wilt. Spaart u om pas over twintig jaar vervroegd met pensioen te gaan, dan is het makkelijker om een gokje te wagen dan wanneer u over drie jaar al wilt stoppen. Wilt u het geld voor een nieuwe auto snel bij elkaar krijgen, dan kan dat sneller gaan door te beleggen. Echter, de kans dat u verlies lijdt is ook aanzienlijk hoger en op die auto kunt u nog lang wachten indien u verliest!

In de regel kan gesteld worden: hoe hoger het rendement dat u probeert te halen, hoe hoger het risico. Aan de hand van het overzicht hieronder kunt u voor uzelf bepalen wat de beste keuze is.

Is er wel geld aanwezig om te beleggen?

Door beïnvloeding van flitsende reclames op televisie en succesverhalen in glossy magazines lijkt het makkelijk om veel geld te verdienen met beleggen, maar de keerzijde wordt vaak niet gezien. Als u zekerheid wilt kunt u beter gewoon sparen. Indien u geld over hebt en risico wilt lopen is het mogelijk om te beleggen, maar denk wél twee keer na voordat u begint. Laat u altijd goed informeren en besef dat elke bank, verzekeraar of tussenpersoon aan u wil verdienen. Hou dus goed in uw achterhoofd wat uw eigen belang is. Het belangrijkste advies: beleg niet wanneer u niet bereid bent om uw geld te verliezen!

Hoeveel kost het om te starten?

Met sparen is het makkelijk gezegd. U kiest zelf uw bank en u bepaalt zelf of u spaart met een spaarrekening of deposito. Een spaarrekening of deposito kan meestal gratis worden afgesloten, maar er kunnen kosten of voorwaarden verbonden zijn aan opnames of stortingen.

Bij beleggen ligt het wat anders. Zo zijn er vaste kosten én eenmalige kosten. De vaste kosten zijn beheerskosten en administratiekosten, deze keren jaarlijks terug. De eenmalige kosten zijn transactiekosten en eventuele prestatiebeloning. Verder hangt het af van de soort belegging waar de kosten nog verder uit kunnen bestaan. U kunt zelf aandelen kiezen, gebruik maken van een adviseur of kiezen uit verschillende fondsen.
Een adviseur zal een jaarlijkse vergoeding verwachten en bij beleggingsfondsen kan de bank de kosten in de koers van het fonds verwerken. U betaalt dan niet de waarde van de onderliggende aandelen, maar bijvoorbeeld 102,5% van de waarde of blijkt in de praktijk dat door onzichtbare aftrek van kosten het fondsrendement lager uitkomt dan het rendement van de onderliggende aandelen!

Een redelijk nieuwe ontwikkeling is het begeleid beleggen waarbij de bank ondersteund door automatisering u helpt bij uw belegging. U geeft hierbij dus niet uw vermogen uit handen aan een beleggingsexpert, maar houdt zelf de touwtjes in handen. Zo is bijvoorbeeld de Postbank enige tijd geleden gestart met "Samen Beleggen" en heeft de Rabobank naast "Beheerd Beleggen" het concept "Rabo Select Beleggen". Afhankelijk van de omvang van uw kapitaal kunnen verschillende vormen voor u beschikbaar zijn. Wat voor u de beste keuze is hangt af van uw persoonlijke voorkeur en uw financiële positie.

Hoe groot is het risico?

Bij beleggen loopt u de kans geld te verliezen. Uw belegging is binnen het beleggerscompensatiestelsel deels beschermd tegen het omvallen van de beleggingsinstelling, maar het grootste risico is dat uw aandelen minder waard worden. Hoe meer u de belegging spreidt, hoe lager het risico dat u loopt, maar het verlaagt ook de kans op hoog rendement. Om te spreiden kunt u kiezen voor verschillende sectoren of regio's. Ook kunt u voor de bepaling van het risico kijken naar de constantheid van het historisch rendement van een belegging. Zijn er flinke uitschieters te zien dan is het risico groter, is er een rustige lijn te zien dan is die kans logischerwijs kleiner.

Bij sparen is het risico laag. De bank kan theoretisch natuurlijk failliet gaan, maar dank zij het depositogarantiestelsel valt dit risico prima af te dekken (zie artikel "Veilig sparen met garantie"). Het grootste probleem bij sparen is eigenlijk het geringe rendement ten opzichte van de inflatie. Door de vermogensrendementsheffing in combinatie met lage rente wordt het soms lastig de inflatie bij te houden (zie artikel "De fiscus en uw spaargeld"). Spaart u in het buitenland, dan kunnen valuta verschillen zoals een lage dollarkoers uw rendement negatief beïnvloeden.

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Populaire zoekteksten: wat is sparen, wat is beleggen, beheerd beleggen, sparen risico, kan een bank failliet gaan.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 15-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: