Rijksoverheid, 23-dec-2010

Oproep tot 'bank run' strafbaar

De ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en De Jager (FinanciŽn) willen een oproep in het openbaar tot een 'bank run' strafbaar stellen omdat voor de financiŽle positie van de bank een onbeheersbare situatie kan ontstaan.

De bewindslieden bereiden een wetsvoorstel voor dat begin volgend jaar in consultatie gaat. Dit blijkt uit een brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het vorige kabinet had toegezegd de mogelijkheden van een verbod op een oproep tot een 'bank run' te onderzoeken naar aanleiding van de uitkomsten van de Commissie DSB Bank eerder dit jaar.

De mogelijkheden om degene die de oproep heeft gedaan strafrechtelijk aan te pakken zijn naar huidig recht beperkt. In de brief wordt uit naam van de minister van Veiligheid en Justitie uiteengezet wat de privaatrechtelijke mogelijkheden zijn om tegen een 'bank run' op te treden en welke mogelijkheden het strafrecht biedt.

Gesteld wordt dat het (in het openbaar aanzetten) tot het verrichten van handelingen waarvan iemand weet (of redelijkerwijs moet vermoeden) dat door die handelingen een bank failliet kan gaan, onrechtmatig moet worden geacht. Met name als een autoriteit in de financiŽle wereld een oproep doet waardoor het vertrouwen bij een groep klanten van een bank zodanig wordt geschaad dat zij massaal eigen tegoeden bij die bank opvragen, dan is het faillissement van een bank te duchten.

Binnen het huidige strafrect zijn de mogelijkheden om degene die de oproep heeft gedaan te vervolgen beperkt. De commissie DSB-bank heeft zich in haar eindrapport de vraag gesteld in hoeverre het uitdrukkelijk oproepen tot een 'bank run' afzonderlijk strafbaar zou moeten worden gesteld. De minister stelt dat het doen van publieke uitlatingen die tot een ondergang van een bank kunnen leiden, uiterst laakbaar is en strafbaar gesteld dient te worden. Hij gaat daaarom een voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht voorbereiden. Het wetsvoorstel waarin deze wijziging zal worden opgenomen, zal begin volgend jaar in procedure worden gebracht.

Bron: rijksoverheid.nl

Zie ook:

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: bankrun strafbaar, aanzetten tot bank run, veroorzaken bank run strafbaar, spaarleed, straf bankrun aanzetten.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: