Rijksoverheid, 29-dec-2010

Uitstaande DSB-tegoeden belastingvrij

De staatssecretaris van FinanciŽn (Frans Weekers) heeft besloten dat spaarders geen belasting hoeven te betalen over hun nog uitstaande vorderingen bij de failliete DSB Bank.

Spaarders kunnen in hun belastingaangifte over 2010 deze uitstaande tegoeden op nul waarderen. Het gaat dan met name om tegoeden die niet vergoed zijn binnen het depositogarantiestelsel zoals een achtergesteld deposito of het deel van een spaartegoed dat boven de depositogarantiegrens van 100.000 euro uitkwam. Op basis van de verwachtingen van de DSB-curatoren heeft de staatssecretaris besloten dat dergelijke tegoeden in box 3 op nihil kunnen worden gewaardeerd.

Box 3-bezittingen
Box 3-bezittingen zijn onder andere:

  • achtergestelde depositoís
  • vorderingen op DSB bestaand uit het tegoed van meer dan Ä 100.000 op een DSB-(spaar)rekening, verminderd met Ä 100.000 (het bedrag dat op grond van het depositogarantiestelsel is of zal worden uitgekeerd);
  • vorderingen (op De Nederlandsche Bank) op grond van het depositogarantiestelsel.


De waarde van de depositoís en de vorderingen
Box 3-bezittingen worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. Voor de bepaling van die waarde is het belangrijk om te weten of de deposito- of rekeninghouder (een deel van) zijn geld zal krijgen, wanneer hij een eventuele uitkering zal krijgen en hoe groot die eventuele uitkering zal zijn.

In het faillissementsverslag nummer 2 van de curatoren van DSB van 29 januari 2010 (zie dsbbank.nl) staat onder meer dat:
  • de curatoren op grond van hun eerste indrukken voorzien dat geen uitkering op de achtergestelde vorderingen mogelijk zal zijn.
  • de hoogte van een uitkering op concurrente vorderingen van zoveel onzekerheden afhankelijk is, dat de curatoren nu geen voorspelling kunnen doen over het te verwachten uitkeringspercentage en het tijdstip waarop een dergelijke uitkering kan plaatsvinden.

In de faillissementsverslagen nummers 3, 4 en 5 van de curatoren van DSB van respectievelijk 3 mei, 2 augustus en 29 oktober 2010 (zie www.dsbbank.nl) staat onder meer dat:
  • de curatoren op grond van hun eerste indrukken voorzien dat geen uitkering op de achtergestelde vorderingen mogelijk zal zijn.
  • de hoogte van een uitkering op concurrente vorderingen van zoveel onzekerheden afhankelijk is, dat de curatoren op dit moment geen voorspelling kunnen doen over het te verwachten uitkeringspercentage en dat een eerste (kleine) uitkering niet voor het tweede kwartaal van 2011 te verwachten is. Desgevraagd hebben de curatoren tot de datum van de ondertekening van dit besluit geen concretere informatie kunnen geven.


Praktische regeling
Voor box 3 kan de waarde in het economische verkeer op 31 december 2009 en 1 januari en 31 december 2010 van bij DSB aangehouden achtergestelde depositoís op nihil (Ä 0) worden gesteld. Dit omdat de curatoren voorzien dat op dergelijke depositoís geen uitkeringen mogelijk zullen zijn.

De waarde in het economische verkeer van bovengenoemde vorderingen op DSB, ongeacht de nominale waarde ervan, is (nu) moeilijk te bepalen. Er zijn op dit moment onvoldoende feiten bekend om een betrouwbare schatting van de waarde in het economische verkeer van dit soort vorderingen te kunnen maken. Om praktische redenen keurt de staatssecretaris daarom voor box 3 goed dat de waarde in het economische verkeer op 31 december 2009 en 1 januari en 31 december 2010 van onder 4.2.1.b bedoelde vorderingen op DSB op nihil (Ä 0) wordt gesteld.

Bron: rijksoverheid.nl

Zie ook:

  • Dossier: DSB
    De DSB Bank van Dirk Scheringa veroorzaakte heel wat beweging op de spaarmarkt. Na aanvankelijk als dubieuze leenboer naam te hebben gemaakt, betrad DSB de spaarmarkt met hoge spaarrentes en een gratis betaalrekening die zelfs rente opleverde.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: UITKERING VORDERING DSB BANK, waardering dsb belastingdienst, uitkering dsbbank, dsb tegoeden, achtergesteld deposito dsb + belastingaangifte.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 20-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: