Mm, 7-okt-2008

Garantie spaargeld tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro

Om het vertrouwen van spaarders te verhogen heeft Nederland na overleg op Europees niveau besloten de depositogarantie te verhogen naar 100.000 euro.

De maatregel geldt vooralsnog voor de duur van één jaar. In de oude depositogarantieregeling werd spaargeld gegarandeerd tot maximaal 38.000 euro per bank (100% van de eerste 20.000 euro en 90% van het bedrag tussen € 20.000 en € 40.000). In de nieuwe regeling is dit bedrag opgetrokken tot 100.000 euro. Voor een en/of rekening zijn deze bedragen verdubbeld.

Aangezien 80% van de spaarders in Nederland over minder dan 40.000 euro beschikt, is deze maatregel deels symbolisch van aard. Voor de overige 20% is het voordeel vooral dat zij hun spaargeld over minder banken hoeven te verdelen om het volledig gegarandeerd te zien.

Op Europees niveau is afgesproken om minimaal 50.000 euro te garanderen. Voorheen was dat 20.000 euro. Verder is met de andere landen afgesproken dat "systeemrelevante" banken gered zullen worden. De manier waarop Nederland Fortis heeft aangepakt kreeg de aanbeveling met de aantekening dat een dergelijke overname door de staat altijd alleen maar tijdelijk mag zijn, aangezien het niet de bedoeling is dat er staatsbanken ontstaan.

Lees voor meer informatie over de garantieregeling dit artikel.

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: 100.000 garantie, garantie 100.000 euro, garantie spaartegoeden nederland, garantie 100.000, 100.000 euro garantie.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: