DNB, 12-nov-2009

DNB: start aanvragen vergoeding DSB Bank eind november

Vanaf eind november 2009 kunnen rekeninghouders hun aanvraag voor de uitvoering van het depositogarantiestelsel indienen; dus niet medio november, zoals DNB eerder heeft bericht. Voor de aanvraag is een DigiD nodig.

--------------------------
UPDATE 2 december 2009: lees voor nieuwe informatie dit nieuwsbericht.
--------------------------


De voorbereidingen voor de uitvoering van het depositogarantiestelsel voor DSB-rekeninghouders zijn in volle gang. Nog voor de kerst zullen de meeste rekeninghouders een uitkering krijgen, als zij daarvoor in aanmerking komen.

De Nederlandsche Bank (DNB) is druk bezig met de voorbereidingen, samen met de curatoren van de DSB Bank. Er is een veelheid aan rekeningen, spaartegoeden, leningen en hypotheken. Het uitzoeken en controleren van de gegevens van alle rekeninghouders is dan ook een zeer omvangrijke operatie. Dit zorgvuldig doen kost veel tijd, maar is nodig om zeker te stellen dat iedere rekeninghouder straks de vergoeding krijgt waar hij/zij recht op heeft.

DigiD nodig voor aanvragen vergoeding DSB Bank
DNB opent binnenkort een website voor het aanvragen van een vergoeding onder het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van DSB Bank. Particuliere meerderjarige rekeninghouders van de DSB Bank kunnen toegang krijgen tot deze site met DigiD.

Heeft u al een actief DigiD? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u geen DigiD, heeft u uw DigiD afgegeven aan een ander of is uw DigiD verlopen? Dan moet u een nieuw DigiD aanvragen en activeren.

Uitzonderingen
De meeste rekeninghouders kunnen via DigiD een aanvraag doen. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

 • minderjarigen: jonger dan 18 jaar
 • zakelijke rekeninghouders, zoals ondernemingen, verenigingen, stichtingen, bvs
 • rekeninghouders die worden vertegenwoordigd, bijvoorbeeld door een bewindvoerder/ curator
 • niet-ingezetenen die niet over een burgerservicenummer (BSN) beschikken
Deze rekeninghouders kunnen niet via DigiD op de website komen voor het aanvragen van een vergoeding. Zij krijgen van de Nederlandsche Bank per brief de inloggegevens om toegang te krijgen tot deze site.

Schriftelijke aanvraag
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u niet per computer en DigiD een aanvraag kan indienen. In deze gevallen kunt u een schriftelijke aanvraag doen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met de Nederlandsche Bank: 0800 020 10 68 (gratis) op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Of mail: info@dnb.nl

Let op: als u een schriftelijke aanvraag doet, zal de procedure langer duren en moet u langer wachten op een vergoedingsbesluit. Het verwerken van een schriftelijke aanvraag vergt namelijk meer tijd dan van digitale aanvragen.

Aanvraag via DigiD
Met DigiD kunnen particuliere en meederjarige rekeninghouders van de DSB Bank toegang krijgen tot de website voor het aanvragen van een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. U heeft uw DigiD nodig:
 • Om toegang te krijgen tot de website. Door in te loggen met uw DigiD, een gebruiksnaam en een wachtwoord, legitimeert u zich. Net zoals u anders doet met uw paspoort of rijbewijs.
 • Ter ondertekening van uw aanvraagformulier. Nadat u het formulier heeft ingevuld en gecontroleerd, moet u dit ondertekenen met uw DigiD. Na ondertekening wordt het formulier verzonden naar de Nederlandsche Bank.


Meer informatie over aanvraagprocedure
De Nederlandsche Bank stuurt eind november aan alle rekeninghouders van de DSB Bank een bericht over de aanvraagprocedure en het adres van de website.

Waarom DigiD?
DigiD is een veilige en snelle manier van legitimeren om een aanvraag te kunnen doen uit het depositogarantiestelsel. Net zoals u uw paspoort of rijbewijs gebruikt bij het gemeentehuis of een andere overheidsinstelling, gebruikt u op internet uw DigiD om u te legitimeren. Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook echt met u te maken hebben.

Hoe werkt het inloggen met DigiD?
U gaat naar de site die de Nederlandsche Bank binnenkort opent voor het aanvragen van een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. U wordt van deze site doorgeleid naar de inlogpagina van DigiD. Daar vult u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens komt u automatisch terug op de site met de aanvraagformulieren. Over het adres van de site en de aanvraagprocedure krijgt u zo spoedig mogelijk nader bericht van de Nederlandsche Bank.

DigiD tijdig aanvragen of vernieuwen
Om een aanvraag te doen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel, heeft u een actieve DigiD gebruikersnaam nodig. Rekeninghouders van de DSB Bank moeten een DigiD gebruikersnaam aanvragen/vernieuwen in de volgende gevallen:
 • u heeft nog geen DigiD gebruikersnaam
 • u heeft uw DigiD afgegeven aan een ander (bijvoorbeeld uw belastingconsulent)
 • u heeft uw DigiD de laatste anderhalf jaar niet gebruikt, waardoor deze verlopen is.
U kunt op de site: www.digid.nl/burger een DigiD gebruikersnaam aanvragen. U ontvangt binnen vijf dagen een activeringscode per post. Vervolgens moet u uw DigiD activeren. Doe dit binnen 21 dagen, anders vervalt deze.

Hoe doe ik een aanvraag bij een en/of-rekening?
Indien u een gezamenlijke rekening heeft, dan moeten u n uw mederekeninghouder(s) ieder een aparte aanvraag indienen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. n mederekeninghouder kan niet namens de andere rekeninghouder(s) een aanvraag indienen. Bij een gezamenlijke rekening van 2 personen, kan ieder aanspraak maken op de helft van het spaartegoed. Bij een gezamenlijke rekening van 3 personen, kan ieder aanspraak maken op eenderde van het spaartegoed. Daarom moet iedere mederekeninghouder een eigen aanvraag indienen voor haar/zijn aandeel in het spaartegoed.

Een paar voorbeelden van een evenredige verdeling:
 • 2 partners hebben samen 6.500 euro. Iedere partner krijgt hooguit 3.250 euro vergoed.
 • 1 moeder en 2 kinderen hebben samen 3.000 euro: ieder krijgt hooguit 1.000 euro vergoed.
Noot: als een andere verdeling is afgesproken en dit kan worden aangetoond, dan wordt van de evenredige verdeling afgeweken.

Hoe gebruik ik DigiD bij een en/of-rekening?
Bij een en/of-rekening moet iedere mederekeninghouder het eigen DigiD gebruiken om een aanvraag te doen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. n mederekeninghouder kan niet namens de andere rekeninghouder(s) een aanvraag indienen.

Bij een en/of-rekening van een meerderjarige en minderjarige rekeninghouder(s) werkt het als volgt. De meerderjarige moet met het eigen DigiD de vergoeding van zijn/haar aandeel in het spaartegoed aanvragen. De vertegenwoordiger van de minderjarige(n), meestal de ouder, moet een aparte aanvraag doen voor het aandeel in het spaartegoed van de minderjarige. De vertegenwoordiger kan geen DigiD gebruiken, maar moet een inlogcode gebruiken voor het aanvragen van een vergoeding voor het spaarsaldo van de minderjarige. Vertegenwoordigers krijgen binnenkort van DNB een brief met de inloggegevens.

Contact met DNB
Heeft u vragen over het aanvragen van een vergoeding onder het depositogarantiestelsel? Neem contact op met de Nederlandsche Bank: 0800 020 10 68 (gratis) op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Of mail: info@dnb.nl

Zie ook dit bericht op de DNB website.

Bron: dnb.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: dnb bank, dsb dnb digid, vergoeding dsb, AANVRAGEN VERGOEDING DSB, dsb vergoeding.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 20-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: