Capgemini, 22-jun-2011

Meer miljonairs dan voor de crisis

In 2010 zijn de high-net-worth-individuals (HNWI’s) wereldwijd in aantal en vermogen gestegen en is in vrijwel alle regio’s het pre-crisis niveau van 2007 overtroffen. De groei van het aantal miljonairs in Nederland is opvallend hoog.

Dit blijkt uit het vijftiende jaarlijkse World Wealth Report, vandaag gepubliceerd door Merrill Lynch Global Wealth Management en Capgemini.

Wereldwijd stabiliseerde de groei van het aantal HNWI’s en hun vermogen zich enigszins in 2010: het aantal HNWI’s steeg met 8,3% naar 10,9 miljoen en hun vermogen groeide met 9,7% tot $42.700 miljard (in vergelijking met respectievelijk 17,1% en 18,9% in 2009). Wereldwijd nam in 2010 het aantal Ultra-HNWI’s toe met 10,2% en groeide hun vermogen met 11,5%.

Fors meer vermogenden in Nederland
In Nederland steeg het aantal vermogenden fors met 10,2% van 121.700 naar 134.100. De stijging is hoger dan de Europese groei van 6,3%, de wereldwijde groei van 8,3% en zelfs de groei in Asia Pacific van 9,7%.

"De afgelopen jaren toonden grote schommelingen in het aantal HNWI’s en hun vermogen," zegt Geoffrey Bruyn, Director van Merrill Lynch Global Wealth Management in Nederland. "In 2010 zagen we het wereldwijde groeipercentage krimpen ten opzichte van het groeicijfer van meer dan 10% in 2009, toen veel markten zich snel herstelden van de aanzienlijke verliezen die het gevolg waren van de crisis."

Meeste rijken in VS, Japan en Duitsland
De Verenigde Staten, Japan en Duitsland hebben nog steeds de meeste HNWI’s. In deze landen woont 53,0% van alle HNWI’s ter wereld. De Verenigde Staten hebben nog steeds het grootste aantal HNWI’s, namelijk 3,1 miljoen, dat is 28,6% van alle HNWI’s wereldwijd.

"Hoewel ruim de helft van alle HNWI´s nog steeds woonachtig is in de landen van de top drie, fragmenteert deze groep heel geleidelijk," zegt Patrick Neuwirth, Manager Service Models & Innovation van Capgemini. "De groep HNWI´s in deze gebieden zal verder terugvallen naarmate het aantal HNWI´s in ontwikkelingslanden en opkomende markten sneller blijft groeien dan in ontwikkelde landen."

Voor het eerst meer HNWI´s en vermogen in Asia Pacific dan in Europa
In 2010 groeide het aantal HNWI´s in Asia Pacific het sterkst in de top drie markten. Terwijl Asia Pacific Europa al in 2009 had ingehaald wat vermogen betreft, heeft deze regio nu ook meer HNWI´s dan Europa dankzij een groei van 9,7% naar 3,3 miljoen, tegen een groei met 6,3% naar 3,1 miljoen in Europa. Het vermogen van HNWI´s in Asia Pacific steeg met 12,1% naar $10.800 miljard. Dit is meer dan het vermogen van Europese HNWI´s van $10.200 miljard, na een stijging van 7,2% in 2010. Asia Pacific is nu de op een na bestpresterende regio wat HNWI´s en hun vermogen betreft en wordt alleen nog overtroffen door Noord-Amerika.

Ook opmerkelijk in Asia Pacific is dat het aantal HNWI´s in India in 2010 naar de twaalfde plaats op de ranglijst is gestegen, waarmee het land voor het eerst in zijn geschiedenis is toegetreden tot de top twaalf.

HNWI´s namen in 2010 berekende risico’s op zoek naar meer rendement
In een situatie van relatief stabiel maar ongelijkmatig herstel, lieten de aandelen- en grondstoffenmarkten alsook de vastgoedmarkt (vooral in Asia Pacific) in 2010 goede resultaten zien.

Eind 2010 hadden de HNWI´s 33% van al hun investeringen in aandelen belegd, een stijging ten opzichte van 2009 toen dit percentage 29% bedroeg. Liquiditeiten daalden van 17% in 2009 naar 14% in 2010, en beleggingen in vastrentende waardepapieren daalden van 31 naar 29%. Als alternatieve belegging gaven veel HNWI´s de voorkeur aan grondstoffen. In 2010 waren investeringen in grondstoffen verantwoordelijk voor 22% van alle alternatieve beleggingen, een stijging ten opzichte van 2009 toen dit percentage 16% bedroeg.

De HNWI´s in Asia Pacific, uitgezonderd Japan, bleven ook rendement nastreven in de vastgoedsector, met beleggingen die goed waren voor 31% van hun totale portefeuille eind 2010. Dit is een stijging ten opzichte van 2009 toen het percentage 28% bedroeg, en veel hoger dan het mondiale gemiddelde van 19%.

Bovendien boden beleggingen in opkomende markten kansen voor HNWI´s op zoek naar winst. In de eerste elf maanden investeerden beleggers recordbedragen in aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen in opkomende markten, om deze aandelen en obligaties aan het eind van het jaar met winst te verkopen nadat de beleggingen in veel opkomende markten meer waard waren geworden dan vóór de crisis.

“De wereldwijde kapitaalmarkten en belangrijkste vermogenscategorieën lieten in de loop van het jaar goede prestaties zien omdat beleggers bereid waren meer risico’s te nemen,” aldus Bruyn. “De overstap naar aandelen in 2010 door HNWI´s was ingegeven door hun zoektocht naar rendement en de behoefte om meer crisisgerelateerde verliezen te compenseren. Ook was te zien dat HNWI´s een voorkeur behielden voor specifieke vermogenscategorieën, zoals aandelen en grondstoffen, op basis van marktkansen of bestaande voorkeuren.”

Naar verwachting zullen HNWI´s in 2012 nog meer gaan beleggen in aandelen en grondstoffen, en zullen zij hun vastgoedbeleggingen en liquiditeiten verder afbouwen. Regionale voorkeuren zijn moeilijker te voorspellen omdat kansen op opkomende markten afhangen van de vraag of deze markten erin zullen slagen nieuwe hoogten te bereiken, nu overheden hun economische stimuleringsmaatregelen afbouwen.

Groei aantal HNWI in Nederland

2002100.000
2003100.100+0,1%
2004102.600+2,5%
2005108.000+5,3%
2006117.400+8,7%
2007120.600+2,7%
2008106.000-12,2%
2009121.700+14,9%
2010134.100+10,2%


HNWI Groei per regio, 2010
RegioVermogensgroeiGroei aantal vermogende particulieren
Noord-Amerika9,1%8,6%
Asia Pacific12,1%9,7%
Europa7,2%6,3%
Midden-Oosten12,5%10,4%
Latijns-Amerika9,2%6,2%
Afrika13,6%11,1%

Bron: capgemini.com

Zie ook:

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: percentage miljonairs nederland, hnwi, Merrill Lynch Global Wealth management Nederland, aantal miljonairs gestegen, miljonair door aandelen.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 23-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: