Mm, 8-okt-2010

Hogere spaarrente bij jacht op vrijgekomen spaarloon

Nadat medio september het spaarloon is vrijgegeven hebben meerdere banken hun spaarrente verhoogd, de voorwaarden verbeterd en hun reclamecampagnes uitgebreid.

Zo te zien is de jacht op het vrijgekomen spaarloon in alle hevigheid geopend. Aan de hogere rente en verbeterde voorwaarden is te zien dat spaarders weer interessant worden voor banken. Daarnaast schudt de introductie van nieuwe spaarrekeningen het kussen onder gevestigde partijen nog eens extra op.

Nieuwe spaarrekeningen openen de jacht
Centraal Beheer Achmea is één van de nieuwe partijen die zich op het vrijgekomen spaargeld heeft gestort. Langs veel straten en in bushaltes zijn sinds september 2010 billboards te zien waarmee de Centraal Beheer RentePlus Spaarrekening wordt aangeprezen. In eerste instantie richtte deze zich op werknemers, maar vanaf begin oktober is de rekening opengesteld voor iedere spaarder. Met een relatief hoge rente van 2,6% (peildatum 8-okt-2010) staat deze spaarrekening momenteel hoog in de Spaarbaak Top-10 van rekeningen zonder beperkende voorwaarden. Omdat daarnaast de rente maandelijks wordt bijgeschreven denken we dat Centraal Beheer goede kans maakt om veel nieuwe spaarders aan zich te binden.

De introductie van Bank of Scotland is nog in volle gang. Met een actieve TV-campagne en een hoge rente wordt de aandacht getrokken. De bank staat sinds de lancering bovenin de Top-10. De initieel geboden rente van 2,4% is medio september verhoogd naar 2,6%. Naast de hoge rente viel de Bank of Scotland Spaarrekening met name op omdat nieuwe spaarders van de bank 30 euro cadeau kregen bij inleg van € 1000,-. Deze actie liep oorspronkelijk tot 30 september, maar is onder gewijzigde voorwaarden verlengd tot 31 oktober 2010. Het cadeau van 30,- euro is tot eind oktober beschikbaar voor spaarders die € 5000,- inleggen.

De introductie van LeasePlan Bank eerder dit jaar was dermate succesvol dat deze bank tijdelijk zijn deuren voor nieuwe spaarders heeft gesloten. Doordat de rente op de spaarrekening van LeasePlan is gekoppeld aan de Euribor is deze nog onverminderd hoog (effectief 2,75% op peildatum 8-okt-2010) en zou deze de Top-10 aanvoeren indien de rekening nog geopend kon worden. Voor bestaande klanten met vrijgekomen spaarloon is LeasePlan Bank Internetsparen vooralsnog één van de meest interessante spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden.

Gevestigde banken doen mee
Ook enkele gevestigde banken lijken zich in de strijd om de spaartegoeden te hebben gemengd. SNS Bank verhoogde begin oktober 2010 de spaarrente op meerdere rekeningen en biedt nu 2,5% op SNS Jaarsparen en SNS Plussparen. SNS dochter Reaal deed dat eveneens en biedt nu 2,5% rente bij REAAL PlusSparen. Helaas zijn deze spaarrekeningen niet zonder beperkingen, maar de ingezette trend stemt hoopvol.

De maatschappelijk verantwoorde ASN Bank heeft besloten het spaargamma te vereenvoudigen en doet dat op een voor bestaande klanten aantrekkelijke manier. Om te beginnen zijn de beperkende voorwaarden voor ASN Ideaalsparen opgeheven en is de rente op de samen te voegen spaarrekeningen verhoogd naar hetzelfde percentage (2,3% op peildatum 8-okt-2010). Bij de groene Triodos Bank zijn alleen enkele deposito's licht gestegen.

Delta Lloyd heeft medio september de rente van haar deposito's verhoogd met 0,2% en Aegon deed dat begin oktober met verhogingen tot 0,65%. Bij de laatstgenoemde banken is de rente nog niet op Top-20 niveau, maar is in ieder geval sprake van stijging in plaats van daling.

Achterblijvers
Grootbanken ING en ABN AMRO lopen zoals gebruikelijk achter met de renteverhogingen. ABN AMRO verhoogde eind september de rente op de ABN AMRO Bonus Spaarrekening en de ABN AMRO InternetKwartaal Spaarrekening naar 2,1%, maar dat is vooralsnog geen toprente. ING lijkt de gewijzigde trend nog niet op te pakken. De rente van veel ING spaarrekeningen is eind september verder verlaagd. De ING deposito's kennen nog immer hun gebruikelijke schommelingen (de ene dag 0,05% erbij, de week erop weer 0,10% eraf). De trend bij de langdurige ING deposito's is nog immer dalend. De trend van kortdurende ING deposito's (1 en 2 jaar vast) is wel stijgend, dus wellicht is dit een eerste aanzet tot verdere verhogingen.

De overige banken waarvan Spaarbaak de rente bijhoudt zijn blijkbaar nog niet zover dat ze ook de rente verhogen. Misschien is het positief nieuws dat de laatste renteverlaging bij spaarrekeningen van voormalige koplopers van al weer bijna een half jaar geleden is: bij Aegon, MoneYou en NIBC in maart, bij AK Bank, Allianz en Argenta in april 2010.

Zie ook:

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: huidige rente ing spaarloon, spaarloon rente ing, rente spaarloon ing, abn amro rente spaarloon, spaarloon ing rente.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: