Mm, 15-feb-2006

Levenloopsparen. Wat is het en waarom zou je?

De levensloopregeling is een regeling die werknemers in staat stelt geld opzij te zetten voor later. In tegenstelling tot de spaarloonregeling spaart men niet voor contante bedragen, maar voor vrije tijd.

Kenmerken Levensloopregeling

De levensloopregeling is een nieuwe spaarregeling voor werknemers, naast de reeds bestaande spaarloonregeling. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

 • Sparen uit brutoloon of vakantiedagen, uitkering is belast.
 • Regeling voor werknemers. De werknemer heeft individueel het recht om deel te nemen en kan individueel z'n keuze maken.
 • Sparen voor alle vormen van verlof (ouderschap, studie, zorg, eerder stoppen, sabbatical, parttime werken met fulltime inkomsten, pensioen aanvulling, etc.).
 • Verlof in overleg met werkgever. Nb. men moet in dienst zijn om verlof te kunnen opnemen!
 • Fiscale voordelen (bv. geen vermogensrendementsheffing, heffingskorting bij opname en ouderschap).
 • Sparen maximaal 12% van het bruto salaris, saldo maximaal 210%, hervulbaar na opname.

Sparen in de praktijk

Als besloten is mee te doen aan de levensloopregeling zal de werkgever elke maand een bruto bedrag van het bruto salaris opzij zetten en dit overmaken naar een speciale (geblokkeerde) rekening. De werkgever kan hiervoor een collectieve regeling organiseren, maar de werknemer mag ook zelf een bank of verzekeraar kiezen.

Het bedrag wat gespaard mag worden is maximaal 12% van het bruto salaris, waarbij het totale saldo niet hoger mag zijn dan 210% van het (jaar-) salaris. Als er verlof is opgenomen mag opnieuw tot dit maximum worden ingelegd. Naast het sparen vanuit het salaris mag de werknemer ook (overtollige) vakantiedagen inleggen met als voordeel dat niet alleen het fiscale voordeel geldt (zie onder), maar dat de vakantiedagen ook nog eens rendement opleveren.

Fiscale voordelen

De overheid heeft de levensloopregeling aantrekkelijk gemaakt middels een aantal fiscale voordelen:

 • Over het bedrag dat u spaart wordt bij inleg geen belasting geheven. Dat gebeurt pas bij opname op het moment dat u verlof opneemt. Waarschijnlijk valt u dan in een lagere tariefgroep en is het bijbehorende belastingspercentage lager.
 • Het spaartegoed is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Het tegoed hoeft u dus niet aan te geven in box 3 en het wordt niet belast met 30% over een fictief rendement van 4%. (Zie artikel "De fiscus en uw spaargeld").
 • Bij opname van verlof vanuit het gespaarde tegoed geldt een heffingskorting op de inkomstenbelasting van 183,- euro per deelgenomen jaar. Dit is een geindexeerd bedrag en wordt dus ieder jaar afhankelijk van de inflatie verhoogd.
  (Nb. Bij de spaarloonregeling is het maximumbedrag niet geindexeerd.)
 • Ouders die deelnemen aan de levensloopregeling en gebruik maken van hun wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof kunnen een heffingskorting krijgen van ongeveer € 636 per maand bij voltijd ouderschapsverlof.

Rekenvoorbeelden

Deze rekenvoorbeelden geven een indruk van de mogelijkheden bij levensloopsparen:

 • Na twee jaar lang het maximum van 12% te hebben gespaard, heb je voldoende gespaard om met behoud van het salaris drie maanden met verlof te gaan.
 • Als je rond kan komen met 70% van je inkomen tijdens het verlof, dan moet je voor 52 weken verlof ongeveer zes jaar sparen.

Keuze voor Spaarloon of Levensloopsparen

Elk jaar kan de werknemer opnieuw bepalen of hij dat jaar meedoet aan de Spaarloonregeling of aan de Levensloopregeling. Meedoen is niet verplicht maar men kan in een jaar maar aan één regeling meedoen, niet aan beide regelingen. Welke regeling men kiest hangt vooral af van de persoonlijke voorkeur. Wilt u de zekerheid dat u over vier jaar vrij over het vrijgekomen bedrag kunt besteden dan kiest u voor de spaarloonregeling. Wilt u sparen voor verlof of de extra fiscale voordelen genieten, dan is de levensloopregeling interessant.

Meer weten?

Indien u meer informatie zoekt over de levensloopregeling, dan kunt u onderstaande links volgen. Wilt u een stap verder, dan kunt u zich aanmelden op Verzekeringen-Online Levensloopregeling voor een vrijblijvende offerte.

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Populaire zoekteksten: levenloopsparen, waarom levensloop, waarom levensloopregeling, levensloop ouderschap, rekenmodule levensloop.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 20-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: