Mm, MijnOpinie, 8-okt-2009

Vertrouwen in bancaire sector over de gehele linie sterk afgenomen

Ten opzichte van juni 2009 is het vertrouwen van consumenten in banken over de gehele linie sterk afgenomen. In juni van dit jaar gaf 22 procent van de Nederlanders aan (zeer) weinig vertrouwen te hebben in bancaire instellingen, in oktober is dit percentage gestegen naar 31 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy B.V. Het onderzoek is een vervolgonderzoek op een peiling uit juni 2009 en is afgenomen onder ruim 900 leden van het onderzoekspanel mijnopinie.nl.

Voor alle bancaire instellingen die in het onderzoek zijn opgenomen geldt dat het consumentenvertrouwen is afgenomen. Mogelijk stralen de perikelen rond DSB af op de andere banken. De DSB Bank kent de grootste daling van het consumentenvertrouwen binnen de bancaire sector. Ruim 70 procent van de Nederlandse bevolking geeft op dit moment aan (zeer) weinig vertrouwen te hebben in deze bank.

Ook het vertrouwen in ABN Amro en Fortis is flink afgenomen. Voor ABN Amro is het percentage Nederlanders dat aangeeft weinig vertrouwen te hebben in deze bank toegenomen van 28 procent naar 40 procent. Het aandeel Nederlanders dat weinig vertrouwen heeft in Fortis is gestegen van 43 procent naar 52 procent. Na de DSB bank geniet Fortis het minste vertrouwen binnen de bancaire sector. Slechts vijf procent van de Nederlanders heeft veel vertrouwen in Fortis en drie procent in DSB.

Evenals in juni 2009 heeft de Nederlandse bevolking het meeste vertrouwen in de Rabobank. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan veel vertrouwen in deze bank te hebben. Ook de maatschappelijk verantwoord ondernemende ASN Bank en Triodos genieten nog relatief veel vertrouwen. Slechts respectievelijk 15% en 14% gaf aan weinig vertrouwen in deze banken te hebben. Lees voor meer informatie over deze twee banken het artikel Goede rente en een goed gevoel?

In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het consumentenvertrouwen in de bancaire sector voor zowel juni als oktober 2009. Het gaat hier om het percentage Nederlanders dat (zeer) weinig vertrouwen heeft in de desbetreffende bank.

Figuur Ė Consumentenvertrouwen in bancaire instellingen (percentage (zeer) weinig vertrouwen)Aan de peiling hebben ruim 900 Nederlanders deelgenomen. De onderzoeksgroep is representatief voor de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Newcom Research & Consultancy voert regelmatig opinieonderzoek uit om de meningen en visies van Nederlanders inzichtelijk te maken.

Bron: mijnopinie.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: nieuws bancaire sector, banken vertrouwen onderzoejk, vertrouwen bancaire sector, consumentenvertrouwen in banken, consumentenvertrouwen in dsb.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 25-mei-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: