Mm, 16-okt-2007

Lagere rente verhoogt winst Postbank

De Postbank heeft vorig jaar 140 miljoen extra winst behaald ten koste van de spaarders, door de rente op spaarrekeningen structureel laag te houden.

Volgens een artikel in de Volkskrant heeft de Postbank de afgelopen jaren de rentevergoedingen op diverse spaarrekeningen systematisch verlaagd. Rekeninghouders krijgen op hun Plusrekening momenteel (peildatum oktober 2007) 0,5 procent rente. Dat is slechts één-vijfde van het toch al lage marktgemiddelde van 2,5%. Volgens de krant zorgde deze strategie in 2006 voor 140 miljoen euro extra winst. Dat bedrag is ongeveer 15 procent van de totale winst die ING in Nederland behaalt met bankieren.

De grootste plussen werden behaald met de Plusrekening (waarop vorig jaar 2,9 miljard euro stond) en de Kapitaalrekening (9 miljard euro). De rente op de Plusrekening bedroeg eind vorig jaar 0,75 procent, bijna 2 procentpunt lager dan het toenmalige marktgemiddelde. In januari van dit jaar is dit tarief opnieuw verlaagd, toen naar 0,5 procent. Over de 9 miljard euro die eind vorig jaar op Kapitaalrekeningen stond, betaalde de Postbank in 2006 een rente van 1,5 procent. Inmiddels is dat percentage verlaagd tot 1,1 procent.

Betere rente is mogelijk
Op de internationale geldmarkten stijgt de rente sinds anderhalf jaar. Terwijl minder bekende banken de rente keer op keer verhogen en de betere rentes voor spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden momenteel ruim boven de 4 procent uitkomen, blijft de rente bij de Postbank en andere grootbanken structureel laag. De hogere rentes vindt men bij relatief jonge banken als de AT Bank (4,5%), de AK bank (4,3%) en Credit Europe (4,5%). Al deze banken opereren onder de voorwaarden van De Nederlande Bank waardoor ook hier de spaartegoeden gegarandeerd zijn.

De komst van nieuwe aanbieders is wel degelijk bij de Postbank doorgedrongen en de Postbank gaat deze strijd vooralsnog succesvol aan. Sinds 2001 heeft de Postbank nieuwe spaarvormen geïntroduceerd, die aanvankelijk een hoge rentevergoeding uitkeerden maar later onder de middenmoot verdwenen. Klanten laten zich eerst hierdoor verleiden en vervolgens kan de bekende strategie worden gevolgd. Kijk bijvoorbeeld naar de internetspaarrekening. Terwijl deze bij introductie nog een concurrerend hoge rente opleverde, geeft deze nu slechts een magere 2,5 procent.

Door de spaarder te belonen met Rentepunten worden zittenblijvers gestimuleerd om vooral te blijven of zelfs meer in te leggen. Of dit loyaliteitsprogramma de spaarder ook daadwerkelijk extra voordeel biedt is nog maar zeer de vraag, aangezien bij het gebruik van de punten veelal wordt uitgegaan van adviesprijzen van producten en niet van actuele winkelprijzen. Terwijl men in winkels zoekt naar de beste deal, loopt men ongezien honderden euro's mis door niet verder te kijken dan de eigen bank. Echter, door het enorme renteverschil kan de oplettende spaarder zichzelf met een veel concreter voordeel belonen.

Zittenblijver dief van eigen portemonnee
De zittenblijver is een dief van z'n eigen portomonnee want bij een spaartegoed van € 10.000 euro kan het verschil in rente tussen een zuinige en een gulle bank op jaarbasis oplopen tot € 400. Zolang klanten honkvast blijven zal er echter weinig veranderen en worden de grootbanken beloond ondanks hun schamele rente.

Volgens de Volkskrant zegt de Postbank de cijfers niet te kunnen bevestigen. "We maken alleen cijfers bekend van heel ING". Verder wijst de bank erop dat het aanpassen van rentetarieven volgt uit "een complex van factoren, zoals de ontwikkeling van de marktrente, concurrentieoverwegingen en de kosten van de diverse spaarvormen". Onderzoek wijst bovendien uit dat de klanten tevreden zijn. "Ons marktaandeel is de afgelopen jaren gestegen".

Volgens de Consumentenbond zijn de verschillen in tarieven enorm groot. In een recent artikel wordt onder andere gemeld dat op bepaalde rekeningen van ABN Amro, Centraal Beheer Achmea, Fortis, Friesland Bank, ING, Postbank, Reaal, SNS en Triodos Bank de rente sinds 2006 niet meer is verhoogd.

Stem met de voeten
Zoals de Consumentenbond aangeeft overtreden de banken met hun rentebeleid geen wetten of regels, maar spaarders moeten zich wel beseffen dat hun geld bij een andere bank (of op een ander soort rekening bij de eigen bank) makkelijk een hogere rente kan opleveren. De Consumentenbond roept met nadruk op te stemmen met de voeten en dus over te stappen. "Dan breekt wellicht bij banken het besef door dat ze dit hun klanten niet kunnen aandoen".

Overstappen hoeft natuurlijk geen volledige breuk te betekenen. Het storten van het spaartegoed op een andere spaarrekening is makkelijk zat en zal zeker effect hebben zodra men zich massaal naar de andere banken begeeft. Het openen van een nieuwe rekening is meestal een kwestie van een eenvoudig formulier invullen. De nieuwe klant krijgt vervolgens een rekeningnummer waarnaar men vanaf de oude rekening op gebruikelijke wijze het gewenste bedrag kan overmaken. Vervolgens is het een kwestie van wachten tot men na de eerste rentebijschrijving van de extra euro's kan genieten.

Links

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: rente spaartegoeden, rentetarieven postbank, rente spaartegoed, rente op spaartegoeden, banksparen postbank.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 20-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: