Mm, 18-okt-2008

Icesave rekening toegankelijk, DNB verspreidt formulieren

Na de overname van de Icesave moedermaatschappij Landsbanki door de IJslandse overheid kunnen de Nederlandse rekeninghouders niet meer bij hun spaargeld. Vanaf 15 oktober kan men weer inloggen, maar niet overschrijven. DNB stuurt claim-formulieren naar rekeninghouders.

Update 18 oktober: De brieven van DNB zijn naar de rekeninghouders gestuurd. In de brief staat een inlogcode waarmee men op de voor dit doel ingerichte website www.dnb-dgs.nl een formulier kan invullen. Op het formulier geeft men onder andere aan wat de hoogte is van de vordering (inclusief de rente t/m 12 oktober!). Dit formulier moet vervolgens worden afgedrukt en ondertekend en samen met het Icesave rekeningoverzicht en een legitimatiekopie worden verzonden naar DNB. Volgens de geldende regels wordt de vordering binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uitgekeerd.

Update 15 oktober: Vanaf vandaag kan men weer inloggen. Volgens de Nederlandse Icesave-directeur Bas Stoetzer in een interview met FEM zou de website vanaf de 13e weer worden opengesteld, maar dat werd een paar dagen later. Door de beperkte functionaliteit kunnen spaarders helaas nog geen geld overmaken, maar wel hun elektronische afschriften bekijken en uitprinten. Wat opvalt is dat na de kwartaal afsluiting op 30 september, op 14 oktober opnieuw rente is bijgeschreven (valutadatum 12 oktober). Vanwege de kwartaalbijschrijving is de vermelde rente 5,15%. Volgens een bijgewerkt bericht van DNB is op 13 oktober 2008 het depositogarantiestelsel in werking gesteld voor Icesave rekeninghouders.

Gespaarde miljarden buiten bereik van spaarders
Recentelijk nam de IJslandse overheid volledige controle over de nationale bankensector. Icesave is een dochter van de IJslandse bank Landsbanki en heeft in Nederland middels een eenvoudige spaarrekening met hoge rente in korte tijd ruim 120.000 spaarders weten te trekken met een totaal uitstaand saldo van ruim 1,6 miljard euro.

Op maandag 6 oktober bleek de Engelse website van Icesave niet toegankelijk. Alhoewel diverse media eerst berichtten dat Nederlandse rekeninghouders gewoon bij hun geld konden, bleek de situatie dinsdagavond al veranderd. Icesave heeft woensdag aangegeven dat de bank niet meer aan z'n verplichtingen kan voldoen en heeft sinds de 6e geen transacties meer uitgevoerd. Op dit moment geeft de openingspagina van de website van Icesave geen toegang tot de algemene informatie. In plaats daarvan geeft Icesave een mededeling (zie onderaan dit artikel).

De eerste week af en toe toch toegang
De reguliere toegangspagina voor rekeninghouders gaf vanaf de 7e meestal deze foutmelding: "HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable." Later in de week bleek de rekening soms nog wel toegankelijk zodat het rekeningoverzicht bekeken kon worden, maar vanaf vrijdag de 10e had Icesave ook die mogelijkheid uitgesloten.

Ook DNB had moeite met drukte
De website van de DNB was 8 oktober 's ochtends zeer moeilijk te bereiken en het betreffende persbericht was daardoor lastig te lezen. Later op de dag opende de DNB om de drukte weer aan te kunnen een tijdelijke website met beperkte functionaliteit, vooral gericht op Icesave spaarders. Later in de week ging de reguliere website van DBN weer open.

Andere media
De ontoegankelijkheid van de Icesafe rekening was 's ochtends nog niet overal bekend, maar gedurende de dag wierpen steeds meer nieuwsgaarders zich op deze actualiteit. Zie ook deze video van fd.tv, dit nieuwsbericht in het Financieele Dagblad en dit en dit nieuwsbericht in de Telegraaf.

De situatie in Groot-BrittaniŽ
Op de Engelse website van Icesave was sinds maandag de toegang tot de rekeningen geblokkeerd. Op die website verontschuldigt Icesave zich met deze mededeling: "We are not currently processing any deposits or any withdrawal requests through our Icesave internet accounts. We apologise for any inconvenience this may cause our customers. We hope to provide you with more information shortly.", gevolgd door een verwijzing naar meer nieuws. Bovenaan de pagina staat momenteel een knop waarmee klanten toch weer kunnen inloggen.
De Britse overheid heeft besloten garant te staan voor alle spaartegoeden van de 300.000 Britten de een rekening hebben bij Icesave. In Nederland zei minister Bos dat spaarders zich vooralsnog voor de eerste 20.000 euro moeten beroepen op het IJslandse garantiestelsel. De DNB heeft aangegeven hier indien nodig bij te helpen.

Waarom geen toegang tot spaargeld
De maatregel van het blokkeren van toegang tot rekeningen wordt in het algemeen genomen als een bank in de problemen is geraakt. Om te voorkomen dat deze problemen verergeren door massale opnames van spaartegoeden wordt een bank dan gesloten. Dit gebeurt nu online bij de Icesave bank, maar gebeurde in juli 2008 nog bij de fysieke kantoren van de IndyMac Bank in de Verenigde Staten. Grote rijen teleurgestelde rekeninghouders waren toen het gevolg. Icesave rekeninghouders staan nu online te wachten tot ze op enig moment weer toegang krijgen tot hun spaargeld.

Mededeling van Icesave
Op dit moment geeft de openingspagina van de website van Icesave geen toegang tot de algemene informatie. Naast de mogelijkheid om in te loggen wordt onderstaand bericht getoond:

" Beste Icesave Spaarder,

Zoals u inmiddels zult weten, kan Icesave zijn verplichtingen als spaarbank helaas niet langer nakomen, doordat Landsbanki ten gevolge van de kredietcrisis in grote financiŽle problemen is gekomen. Dit betekent dat transacties die vanaf maandagmiddag 6 oktober 2008 zijn gedaan, noodgedwongen niet meer zijn doorgevoerd ondanks dat u mogelijk een bevestiging per e-mail heeft ontvangen. Deze transacties zijn dus ook niet van uw Icesave Spaarrekening afgeschreven.

Wij betreuren zeer wat er is gebeurd. We verzekeren u dat de mensen van Icesave Nederland alles in het werk stellen om De Nederlandsche Bank te helpen bij de uitvoering van de depositogarantieregeling en te komen tot een goede afwikkeling voor alle spaarders van Icesave.

Icesave heeft het inloggen op de online bank weer mogelijk gemaakt. Hieronder kunt u op de gebruikelijke wijze inloggen op uw persoonlijke pagina. Let hierbij op het volgende:

  • Door grote toeloop op onze website kan de website traag of onbereikbaar zijn. Wij adviseren u het later nogmaals te proberen. De website blijft in ieder geval beschikbaar zolang als nodig is voor een goede afwikkeling.
  • Op uw persoonlijke pagina kunt u uw gegevens van uw Icesave Spaarrekening terugvinden. Deze gegevens heeft u nodig voor het doen van een aanvraag tot vergoeding middels een formulier dat u van De Nederlandsche Bank krijgt toegezonden voor 22 oktober 2008. Op verzoek van De Nederlandsche Bank heeft Icesave de rente tot en met 12 oktober 2008 op uw Icesave Spaarrekening bijgeschreven. Uw huidige saldo kunt u dus gebruiken voor een aanvraag tot vergoeding.
  • Voor de spaarders die niet kunnen inloggen (bijvoorbeeld als u geen veiligheidscode heeft, uw wachtwoord bent vergeten, en dergelijke) werkt Icesave Nederland op dit moment aan een oplossing. Icesave Nederland zal voor eind oktober 2008 met een oplossing komen, zodat ook deze spaarders een aanvraag tot vergoeding kunnen indienen.
Door de ontwikkelingen rond Landsbanki zijn alle activiteiten van Icesave Nederland en Landsbanki op 7 oktober stilgelegd en zitten alle medewerkers in onzekerheid thuis. Om die reden is de klantenservice dan ook onbereikbaar en zijn wij per mail niet bereikbaar.

Het Icesave Nederland team"


Onderop de pagina staat tenslotte het persbericht van DNB:

" Onderstaand persbericht is door De Nederlandsche Bank (DNB) opgesteld op 9 oktober 2008. Dit persbericht is eveneens terug te vinden op de website van DNB.

DNB stelt depositogarantiestelsel voor spaarders bij Icesave in werking.
De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van FinanciŽn maken bekend dat bij Icesave Nederland, onderdeel van Landsbanki, lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito's gedekt zijn tot een maximum van EUR 100.000 per rekeninghouder.

De Nederlandsche Bank zal de afwikkeling van de aanvragen verzorgen. Rekeninghouders hebben dus te maken met DNB en niet met de IJslandse autoriteiten. DNB zal zorgdragen voor een zo spoedig mogelijke uitbetaling van aanvragen.

In de loop van volgende week zal DNB aan alle rekeninghouders een aanvraagformulier toezenden dat moet worden geretourneerd aan DNB, Postbus 98, 1000 AB te Amsterdam. Rekeninghouders die het formulier niet op uiterlijk woensdag 22 oktober 2008 hebben ontvangen, worden verzocht zich schriftelijk te melden op datzelfde adres, onder vermelding op de enveloppe van het kenmerk 'Icesave'.

Nadere informatie over het depositogarantiestelsel is te vinden op de website van DNB. Voor vragen kunt u zich tot DNB wenden via e-mail, info@dnb.nl, en via de Infodesk van DNB, tel.nr. 0800 020 1068 (gratis)."

© 2005-2024 Spaarbaak. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Alhoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: rekeningoverzicht icesave, icesave rekening, icesave rekeningoverzicht, formulier icesave, dnb-dgs.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: