DNB, 29-sep-2010

Nederlanders sparen meer tijdens crisis

Ondanks achterblijvende inkomsten en lagere beleggingsresultaten zijn de spaartegoeden van Nederlanders toegenomen in crisisjaar 2009.

Volgens het Statistisch Bulletin van De Nederlandsche Bank (DNB) van september 2010 is het vermogen van Nederlanders minus de schulden toegenoemen tijdens de financiële crisis.

Financiële activa
De financiële activa van Nederlandse huishoudens bedroegen aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 ruim EUR 1.300 miljard. Na aftrek van schulden, zoals woninghypotheken, resulteerde voor huishoudens een netto financieel vermogen van bijna EUR 700 miljard. Dat kwam neer op gemiddeld ruim EUR 53.000 per Nederlander boven de 18 jaar. Dit vermogen groeit. In de drie jaar tot en met het eerste kwartaal van 2010 steeg het met EUR 105 miljard. Huishoudens verloren tijdens de financiële crisis weliswaar een substantieel bedrag op hun effectenportefeuille (EUR 21 miljard), maar daartegenover stonden stijgingen van pensioenaanspraken met EUR 143 miljard en van spaartegoeden met EUR 54 miljard.

Meer vaste deposito's in 2007-2008
Onder deposito’s vallen zowel girale banktegoeden als spaargeld. Bedroegen aan het eind van het eerste kwartaal van 2007 alle deposito’s bij banken in Nederland nog EUR 285 miljard, eind eerste kwartaal 2010 bezaten Nederlandse huishoudens circa EUR 339 miljard aan deposito’s.

Over die drie jaar ontwikkelden de bestanddelen daarvan zich wel uiteenlopend. Zo laten de girale deposito’s een tamelijk stabiel beeld zien: circa 50 miljard euro in de beschouwde 3 jaarsperiode. Deposito’s met vaste looptijd (onder meer termijndeposito’s) en vrij opneembare deposito’s (waaronder veel vormen van internetspaarrekeningen vallen) vormen de twee componenten van het spaargeld van huishoudens. Beide groeiden aanvankelijk.

In de loop van 2007 begon het renteverschil ten voordele van deposito’s met vaste looptijd op te lopen. Huishoudens stapten daarom over op vaste deposito’s. Op het hoogtepunt in het vierde kwartaal van 2008 hielden huishoudens bij banken bijna EUR 100 miljard spaargeld aan met een vaste looptijd. Dat was toen bijna 40% van het totale spaargeld. Vrij opneembaar spaargeld daalde daarentegen met circa 35 miljard euro tot 168 miljard euro in het vierde kwartaal van 2008.

Meer vrij spaargeld vanaf eind 2008
In oktober 2008 zette de ECB een ronde van officiële renteverlagingen in; daarnaast stelde zij in ruime mate liquiditeiten aan de banken ter beschikking. Daarop daalden de tarieven op termijndeposito’s meer dan de tarieven op vrij opneembare deposito’s, en nam het renteverschil ten gunste van termijndeposito’s weer af. Als reactie zetten gezinnen vrijvallende termijndeposito’s om in vrij opneembaar spaargeld. Eind maart 2010 bedroeg de stand op dit liquide spaargeld EUR 254 miljard. Deposito’s met vaste looptijd daalden tot een niveau van EUR 36,7 miljard. Dat is 13% van het totale spaargeld.

Bron: dnb.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: Nederlanders sparen meer, nederlanders sparen, spaargeld nederlander 2010, spaargeld per nederlander, sparen crisis.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 20-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: