Centiq, 27-okt-2009

Nederlanders somberder over hun financiŽle vooruitzichten

De financiŽle situatie van de Nederlanders is achteruit gegaan ten opzichte van een half jaar geleden.

Zo blijkt uit de oktober-meting van de Publieksmonitor Wijzer in geldzaken [pdf].

Meer dan 40% van de Nederlanders merkt de invloed van de financiŽle crisis op de huishoudfinanciŽn door verlies van vermogen, daling van het (verwachte) pensioen en van inkomen. De verwachtingen voor de toekomst zijn pessimistischer dan in mei. Voor het komend half jaar verwacht bijna een derde dat ze de crisis nog wel zullen blijven voelen in de portemonnee, vooral door inkomensdaling. Bij bijna 20% van de Nederlanders is de financiŽle situatie niet gezond. Deze mensen kunnen moeilijk rondkomen, of hebben vaak aan het eind van de maand geen geld meer, of zijn niet in staat rekeningen op tijd te betalen.

FinanciŽle veerkracht neemt snel af
Ook blijkt dat de financiŽle veerkracht is afgenomen. Voor meer dan eenderde is een onverwachte uitgave van boven de 1.000 euro een probleem. 28% van de Nederlanders zegt een inkomensachteruitgang van meer dan 25% niet langer dan drie maanden te kunnen opvangen. Daarbij is de Nederlander slecht voorbereid, bijna 38% heeft geen voorzorgsmaatregelen getroffen om de gevolgen van de economische crisis op te vangen.

Bezuinigen en sparen populairste strategie crisis de baas te blijven
Nederlanders die wel maatregelen nemen gaan bezuinigen (41%). 22% gaat meer sparen, 18% stelt grote uitgaven uit en 12% gaat financiŽle producten heroverwegen. Het meest wordt op uitgaan (53%) en vakanties en uitjes (48%) bezuinigd. Maar ook op de komende Sinterklaasaankopen. Maar liefst 23% van de gezinnen met jonge kinderen zal hieraan minder uitgeven.

Gebrek aan kennis blijft zorgen baren
De Nederlander blijft zijn kennis van de (huishoud)financiŽn overschatten. 80% zegt goed op de hoogte te zijn en de huishoudfinanciŽn onder controle te hebben. De feiten zijn dat ruim 37% van alle ondervraagden slechts een globaal beeld heeft van wat op de betaalrekening staat. In hetzelfde onderzoek geven specifieke groepen aan dat hun kennis te kort schiet over sommige financiŽle producten. 50% van de mensen die pensioen opbouwt of belegt heeft onvoldoende kennis over de producten die zij kopen. 35% van de jongeren (18 t/m 24 jaar) weet niet voldoende van hun spaarproducten; 38% van de 25-34 jarigen heeft relatief weinig kennis over hun hypotheken en over hun pensioenopbouw. Opnieuw blijkt ook dat men niet weer hoeveel de rente is bij rood staan op de betaalrekening. Mensen die wel eens rood staan denken dat de rente gemiddeld 8.6% is, terwijl deze momenteel rond de 15% ligt.

Een groot deel van de Nederlanders geeft aan dat zij gebruik zou maken van een digitaal huishoudboekje gekoppeld aan hun bankrekening om inzicht te hoeveel zij aan verschillende uitgavenposten besteden. Ook Centiq's rubriek 'Geldzaken op orde' kan hierbij helpen. Hier vindt u praktische informatie, tips en hulpmiddelen bij het verbeteren van inzicht en overzicht van de huishoudfinanciŽn zoals begroten, budgetteren en buffers aanleggen.

Bron: Centiq

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: hoeveel mensen kunnen moeilijk rondkomen, inzicht in huishoudfinancien, rente vooruitzichten 2010, voorzorgsmaatregelen financiele crisis, financiele veerkracht.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: