CBS, 14-feb-2008

Meer roodstand op betaalrekeningen

In 2007 stonden Nederlanders weer meer rood op betaalrekeningen. Het openstaande bedrag op 31 december was 8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Roodstand neemt toe
In 2007 stonden Nederlanders weer meer rood op betaalrekeningen. Het openstaande bedrag op 31 december was 8 procent hoger dan een jaar eerder. Veel Nederlanders maken gebruik van de kredietfaciliteit op de betaalrekening. Daarnaast zijn er banken die hypothecaire kredieten verstrekken via de betaalrekening. Hierbij wordt de overwaarde van een huis gebruikt als onderpand voor een lening om consumptieve uitgaven te financieren. De rente op deze leningen ligt vanwege het onderpand lager dan bij andere kredieten die gekoppeld zijn aan de betaalrekening.

Consumenten lenen evenveel als in 2006
In 2007 hebben Nederlanders 10,4 miljard euro geleend. Dat is net zoveel als een jaar eerder. Opnieuw hebben Nederlanders meer afgelost dan geleend, waardoor de uitstaande schuld aan consumptief krediet verder daalde. Omdat de roodstand op betaalrekeningen weer verder toenam, is de totale consumptieve schuld van huishoudens wel iets gestegen.

Meer afgelost dan geleend
Het bedrag aan nieuwe leningen schommelt al vanaf het begin van deze eeuw rond de 10,4 miljard euro. De aflossingen laten de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. In 2007 hebben Nederlanders 12,4 miljard euro afgelost. Dit is meer dan het verstrekte krediet en de kredietvergoeding bij elkaar, zodat de uitstaande schuld op consumptief krediet in 2007 licht is gedaald.

Minder doorlopend krediet
De daling van de uitstaande schuld in 2007 is volledig toe te schrijven aan het doorlopend krediet. Het verschuldigde bedrag aan doorlopend krediet daalde met 0,5 miljard euro. Het uitstaande bedrag aan aflopend krediet en creditcardkrediet wijzigde nauwelijks.

Iets hogere consumptieve schuld
De consumptieve schuld is het totaal van het uitstaande bedrag aan consumptief krediet en de roodstand. Deze schuld lag eind 2007 1 procent hoger dan eind 2006.

Bron: CBS.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, Roodstand, roodstand rabobank, krediet op betaalrekening, Roodstand krediet.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: