CBS, 5-aug-2010

Inflatie stijgt flink in juli

De inflatie is gestegen van 0,8% in mei naar 1,6% in juli 2010. Na mei 2009 is de inflatie niet zo hoog geweest. De inflatie steeg vooral door de prijsontwikkeling van aardgas.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Aardgas verhoogt inflatie
In juli heeft de ontwikkeling van gasprijzen een sterk verhogend effect op de inflatie. In Nederland worden aanpassingen van gas- en elektriciteitsprijzen grotendeels doorgevoerd in januari en juli. In juli dit jaar steeg de gasprijs als gevolg van hogere olieprijzen in het afgelopen halfjaar. Vorig jaar in juli werd de grootste prijsdaling gemeten voor gas sinds 1987. Dit heeft een jaar lang een sterk verlagend effect gehad op de inflatie. Dit effect is nu uitgewerkt.

Huurstijging beperkt
In juli was de gemiddelde huurverhoging 1,6 procent. Dit was de op een na kleinste stijging in ruim veertig jaar. Alleen in 2007 stegen de huren minder. In juli 2009 was de huurstijging nog gemiddeld 2,8 procent. Voor het overgrote deel van de huurwoningen is dit jaar door de minister van VROM een maximale huurstijging van 1,2 procent toegestaan. Voor een klein deel zijn hogere stijgingen mogelijk, waardoor het gemiddelde boven 1,2 procent uitkomt. De veel lagere huurstijging dan vorig jaar heeft een neerwaarts effect op het inflatiecijfer.

Inflatie eurozone ook gestegen
De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is gestegen naar 1,3 procent. Volgens Eurostat steeg de inflatie in de eurozone in juli naar 1,7 procent. De inflatie in de eurozone blijft hoger dan in Nederland, maar het verschil is aanzienlijk kleiner geworden.

Zie deze PDF voor het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Bron: cbs.nl

Zie ook:

  • Dossier: Inflatie
    Inflatie zorgt ervoor dat het geld minder waard wordt. Voor mensen met spaargeld is inflatie een zorg, voor mensen met schulden is inflatie een zegen. In dit dossier is alle informatie over inflatie verzameld.

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, effect inflatie op spaargeld, Inflatiecijfer 2012, CBS gemiddelde inflatiecijfer 2010, CBS Inflatiecijfer.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 23-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: