CBS, 20-dec-2010

Fors vermogensverlies huishoudens in 2009

Nederlandse huishoudens hadden op 1 januari 2010 een vijfde minder vermogen dan begin 2009. Dat komt vooral door de waardedaling van woningen en de lichte toename van de hypotheekschuld.

Werknemers leverden verhoudingsgewijs meer in op hun vermogen dan zelfstandigen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waardedaling eigen woning, meer hypotheekschuld
Begin 2010 kwam het doorsnee-vermogen van huishoudens uit op 33 duizend euro. Een jaar eerder was dit nog 42 duizend euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de waardevermindering van de eigen woning in 2009. Bijna zes op de tien huishoudens hadden een eigen woning. Op 1 januari 2010 was de waarde hiervan 237 duizend euro. Begin 2009 was dat 254 duizend euro. Daar komt bij dat de hypotheekschulden toenamen van 150 duizend euro in 2009 naar 155 duizend euro in 2010. Ook de overige schulden stegen, van 31 tot 35 duizend euro.

Vermogen, waarde eigen woning en hypotheekschuld (doorsnee)

Effecten in de lift
Het bedrag aan effecten zoals aandelen en obligaties steeg in 2009 met 15 procent en kwam op 1 januari 2010 uit op 13 duizend euro. Bijna een kwart van de huishoudens bezat effecten. Op 1 januari 2010 was het spaartegoed van huishoudens 14 duizend euro tegen 15 duizend begin 2009. Dat is een daling van 8 procent. Bijna iedereen heeft een bank- en/of spaarrekening.

Doorsnee-bedrag vermogensonderdelen op 1 januari 2010

Vermogensverlies het grootst voor werknemers
Het vermogen van huishoudens met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid nam in 2009 met bijna een derde af en kwam op 1 januari 2010 uit op 25 duizend euro. Ook zelfstandigen leverden in, maar naar verhouding minder. Hun vermogen liep terug tot 154 duizend euro begin 2010. Een jaar eerder was dat nog 168 duizend euro.

Onder de huishoudens met een uitkering teerden de werklozen fors in op hun vermogen, van 15 duizend euro op 1 januari 2009 naar 4 duizend euro begin 2010. Het vermogen van huishoudens met een ouderdoms- of nabestaande uitkering nam daarentegen enigszins toe.

Doorsnee-vermogen naar belangrijkste inkomstenbron van het huishouden op 1 januari

Bron: cbs.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, waardevermindering eigen huis, "bijna zes op de tien huishoudens hadden een eingen woning.", waardevermindering eigen woning 2009, CBS waardedaling woningen 2010.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 25-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: