CBS, 14-aug-2006

Besteedbaar inkomen daalt al vier jaar

Door de inflatie, belastingen en premies daalde het feitelijk besteedbare inkomen van Nederlandse huishoudens in 2005 voor het vierde achtereenvolgende jaar.

Het reŽel beschikbaar inkomen van Nederlandse huishoudens daalde in 2005 met 0,7 procent ten opzichte van 2004. Daarmee was 2005 het vierde jaar op rij waarin het reŽel beschikbaar inkomen daalde. In de periode 1996Ė2001 steeg het nog ieder jaar. Het beschikbaar inkomen van huishoudens kwam in 2005 uit op 235,4 miljard euro.

Primair inkomen stijgt
Het primair inkomen bedroeg in 2005 319,5 miljard euro; ten opzichte van 2004 nam het met 2,3 procent toe. Het primair inkomen van huishoudens bestaat uit het inkomen dat ze ontvangen voor hun directe deelname aan het arbeidsproces (als werknemer of zelfstandige) plus het saldo van inkomen uit vermogen (rente, dividend etc.). In 2005 maakten de lonen van werknemers hiervan bijna 80 procent uit. Deze stegen als gevolg van loonmatiging en een iets lager aantal werknemers met slechts 0,7 procent. Het inkomen van zelfstandigen nam met bijna 5 procent toe, terwijl het inkomen uit vermogen, vooral door groeiende dividendinkomsten, met maar liefst 12 procent steeg.

Beschikbaar inkomen stijgt minder dan primair inkomen
Weliswaar steeg het primair inkomen in 2005 met 2,3 procent, maar de betaalde belastingen en premies namen sneller toe dan de ontvangen uitkeringen. Het beschikbaar inkomen van huishoudens groeide daardoor slechts met 1,0 procent. Gecorrigeerd voor inflatie was er zelfs een daling van 0,7 procent. Hiermee was 2005 het vierde jaar op rij dat het reŽel beschikbaar inkomen afnam.

Zie ook dit artikel op nu.nl.

Bron: cbs.nl

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: besteedbaar inkomen, testing, besteedbare inkomen, besteedbaar inkomen 2010, besteedbaar inkomen daalt.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 22-jul-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: